Αρχεία για 24 Ιουνίου 2010

> http://www.donationcoder.com/Software/Mouser/screenshotcaptor/index.html