Αρχεία για 10 Απριλίου 2010

>Μεταφράστε κείμενα, ιστοσελίδες και έγγραφα σε πραγματικό χρόνο.

>Video Από το YouTube στο Power Point Άρθρο του ψηφιακού φιλολόγου και επιμορφωτή Β’ Επιπέδου Ν. Καρύδη