ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Υποθέστε ότι είστε επιμορφωτής εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02.
Υποστηρίξτε τη δική σας διδακτική προσέγγιση
Α) για μία από τις παρακάτω διδακτικές ενότητες των σχολικών βιβλίων Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου:
Τουρισμός- Ταξίδια (Α Γυμνασίου), Διαφήμιση (Β Γυμνασίου)
Οικολογία (Γ Γυμνασίου). Διευκρινίζεται ότι έχετε τη δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε μέρους της ενότητας προτιμάτε ή και ολόκληρης της ενότητας και ότι η πρότασή σας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6 διδακτικές ώρες.
Υπενθυμίζεται ότι η δομή μιας τυπικής ενότητας του σχολικού βιβλίου για τη βαθμίδα αυτή είναι η εξής:
A Mέρος: Εισαγωγικό κείμενο. Β Μέρος: Γλωσσικά στοιχεία Γ. Μέρος: Λεξιλόγιο Δ. Μέρος: Έκφραση-Έκθεση.
ή Β) για μια από τις παρακάτω διδακτικές ενότητες Ιστορίας του Γυμνασίου:
Ο Μ. Αλέξανδρος. Η επέκταση του Ελληνισμού στην Ανατολή (Α Γυμνασίου),
Η χριστιανική Τέχνη ως και τον Ιουστινιανό (Β Γυμνασίου),
Η Γαλλική Επανάσταση (Γ Γυμνασίου).
Διευκρινίζεται ότι έχετε τη δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε μέρους της ενότητας προτιμάτε ή και ολόκληρης της ενότητας (Η πρότασή σας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4 διδακτικές ώρες).
Υπενθυμίζεται ότι η δομή μιας τυπικής ενότητας του σχολικού βιβλίου για τη βαθμίδα αυτή είναι η εξής:
Α. Αφηγηματικό κείμενο. Β. Γραπτές πηγές Γ. Χάρτες, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό Δ. Ερωτήσεις- Δραστηριότητες.
Θεωρήστε ως δεδομένο ότι στο σχολείο υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση της προσέγγισής σας.
Η αξιολόγηση της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισής σας θα πραγματοποιηθεί με τα ακόλουθα κριτήρια :
1.Τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε να αξιοποιήσετε το συγκεκριμένο μέρος (τα συγκεκριμένα μέρη) της ενότητας και τα μέσα των ΤΠΕ που προτείνετε.
2. Τις προτάσεις σας για πιθανή επέκταση του πνεύματος της ενότητας μέσω της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε στη λογική του συγκεκριμένου μαθήματος ή να το συνδυάσετε με άλλα γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου χώρου των ανθρωπιστικών σπουδών ή με ευρύτερες σχολικές δραστηριότητες).
3. Τις (γλωσσο)διδακτικές αντιλήψεις που θα καθοδηγήσουν τις επιλογές σας αυτές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βιβλιογραφικές παραπομπές, όπου το κρίνετε απαραίτητο.
4. Τη λεπτομερή εξήγηση των καινοτόμων στοιχείων που εισάγονται στο σχεδιασμό σας και την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της εισαγωγής τους.
5. Την κριτική θεώρηση του θέματος.
6. Τις λύσεις που θα προτείνετε για την αντιμετώπιση τυχόν δυσχερειών που είναι δυνατόν να προκύψουν στην εφαρμογή της πρότασής σας (αντιλήψεις εκπαιδευτικών, σχολικό ωράριο κτλ).
7. Την πληρότητα του σχεδιασμού.


Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση