Αρχική Σελίδα

 

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από το ΚΕΣΥ ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, για την έκδοση αξιολογήσεων – γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους.

 

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των ΚΕΣΥ ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:

α) της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών

β) των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και  δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού

γ) της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων

δ) της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας

ε) της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα του ΚΕΣΥ Σάμου αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλόλογο, Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή και Κοινωνικό Λειτουργό.