ΑΡΧΙΚΗ

 

 

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Σ.Υ. Ιωαννίνων

 

 

   

ΓΡΑΜΜΗ    ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Γραμμή Υποστήριξης υποψηφίων μαθητών και των οικογενειών τους

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΚΕΣΥ Ιωαννίνων ενόψει και κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, λειτουργεί Γραμμή Υποστήριξης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων μαθητές της Γ΄ Λυκείου, καθώς και για τους γονείς τους. Στα τηλέφωνα θα απαντούν μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΚΕΣΥ (Ψυχολόγοι και Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού) κατά περίπτωση, με στόχο:
–        Την υποστήριξη των μαθητών της Γ΄ Λυκείου κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων
–        Την βοήθεια των υποψήφιων στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων
–        Την ενίσχυση των οικογενειών των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο κατά το διάστημα αυτό
–        Την παροχή πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Επικοινωνία καθημερινά 12.30 έως 14.30 (εκτός Σαββάτου – Κυριακής)
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης: 2651075387
Γραμμή για θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων: 2651065021

Γραμμή Παροχής Πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και Ψυχολογικής Υποστήριξης υποψηφίων και οικογενειών

                                                  

Aviso importante

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το Υγειονομικό Πρωτόκολλο  λειτουργίας της Υπηρεσίας μας

 

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ της ΠΕΕ-ΕΝΩ.Ψ.Υ.Π.Ε. για τη ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ από τους ΜΑΘΗΤΕΣ έναντι του COVID-19 

 

 

 

 

*************************************************************************************************

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ. Ιωαννίνων ιδρύθηκε με το Ν.4547 (άρθρο 6)  στο πλαίσιο των ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 4547/2018, «αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.»

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:

  • σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
  • σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού
  • σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.
  • σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης
  • σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής  αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η  ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και  σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Ιωαννίνων ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και ασκεί τις αρμοδιότητές του υπό το συντονισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων