ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

0

Συγγραφέας: ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 17-02-2018

Σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄, 102/12-6-2018) και την Υ.Α. Φ.351.1/53/206591/Ε3 (ΦΕΚ Β΄, 5440/5/12/2018), το ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας έχει καταργηθεί και έχουν ιδρυθεί το 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας.

Πληροφορίες για τι νέες δομές: https://blogs.sch.gr/1kesygath/  και

  https://blogs.sch.gr/2kesygath/