Στ’ τάξη ,1ο Δημοτικό σχολείο Βούλας

Οι ζωγραφιές των μαθητών έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος μουσικής «Συνήχηση παρακαλώ». Ακούστηκαν τα αποσπάσματα από το συνοδευτικό cd του βιβλίου μουσικής της Ε’ τάξης : Prawn watching Τρίο Αφρικάνικων κρουστών Striking synchronizing Κύκλωπας

Ε’ τάξη , 1ο Δημοτικό σχολείο Βούλας 2020-2021

Οι ζωγραφιές των μαθητών έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος μουσικής «Συνήχηση παρακαλώ». Ακούστηκαν τα αποσπάσματα από το συνοδευτικό cd του βιβλίου μουσικής της Ε’ τάξης : Prawn watching Τρίο Αφρικάνικων κρουστών Striking synchronizing Κύκλωπας