διδακτικό προσωπικό

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016

                                                                                                                                                                                                                                                                    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( Α1’  ΤΑΞΗ)                                                         ΒΛΑΧΟΥ-ΚΑΛΗ  ΑΙΜΙΛΙΑ ( Α2′  ΤΑΞΗ)                                                                     ΓΥΦΤΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ (Β1’ΤΑΞΗ)                                                                                         ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( Γ2’ΤΑΞΗ)
ΛΑΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΣΤ 1’ΤΑΞΗ)                                                                                         ΛΕΦΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( Β2’ΤΑΞΗ)
ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( Ε1’ΤΑΞΗ)
ΡΕΚΟΥΜΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ( ΣΤ2′ ΤΑΞΗ)                                                                 ΣΩΤΗΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:( Γ1’ΤΑΞΗ)
                                      ΓΟΥΣΓΟΥΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ    (ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΜΟΥΣΙΚΗ )                                                                                                                                   ΠΕΠΠΑ  ΜΑΡΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ)
                                                  ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ)                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          
   

                                                                                                                                                 Ένα σύγχρονο σχολείο είναι εκείνο το σχολείο που βοηθά τους μαθητές 

  • Να συνεχίζουν να μαθαίνουν δια βίου,

  • Να διαχειρίζονται τις συνεχώς αυξανόμενες πληροφορίες και να παράγουν νέα γνώση,

  • Να μεριμνούν για το περιβάλλον και την αειφορία,

  • Να διαθέτουν αυτοπεποίθηση,

  • Να γνωρίζουν και να σέβονται την πολιτισμική τους ταυτότητα αλλά και αυτή των άλλων,

  • Να είναι ενεργοί  και ενημερωμένοι πολίτες με κοινωνική ευθύνη και ικανότητες,

  • Να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο,

  • Να φροντίζουν για την σωματική, συναισθηματική και κοινωνική υγεία τους.  

Με άλλα λόγια πιστεύουμε σε ένα σχολείο που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσειςόπως: η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργατικότητα, η διατύπωση παραγωγικών ερωτήσεων, η καινοτο- μία, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η αυτο‐διαχείριση της μάθησης, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υπευθυνότητα.   

Οι αρχές μας

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Αγαπητοί γονείς και μαθητές ,

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής  κοινότητας (μαθητές,εκπαιδευτικοί,γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας,που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων,θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως δάσκαλοι να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς προβλήματα και εντάσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.
Ειδικότερα:
1. Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της ομάδας στην τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να διαμορφωθεί περιβάλλον θετικό.

2. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται με βάση τις επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι μαθητές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και αυτά να προβάλλονται από το σχολείο.

3. Έλλειμμα των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.

4. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό λοιπόν περιβάλλον σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο μαθητής ζει, δραστηριοποιείται και προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ θετικά.

Επιμέρους ενδεικτικά στοιχεία του κανονισμού λειτουργίας τα οποία εντάσσονται στη φιλοσοφία που περιγράφεται παραπάνω αναφέρονται παρακάτω:
(α) Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε ο μαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία.
(β) Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.
(γ) Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.
(δ)Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.

α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε η πρόοδος των μαθητών να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα.
Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λ.π.

Στο κείμενο που ακολουθεί και αποτελεί τον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μας μονάδας αναφέρονται οι παρακάτω κανόνες:
1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
5. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας. Προτείνεται να γίνονται συχνότερες συναντήσεις στη διάρκεια κάθε τριμήνου.
Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα). Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές/τριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του καλό είναι να παραδίδεται αυτό από τον γονέα σε δάσκαλο του σχολείου ή τη δ/νση από την  κύρια είσοδο.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.
Θα πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα από όλους τους εκπαιδευτικούς οι ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών.
Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας.
Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:
Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.
Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία
Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον Εκπαιδευτικό
Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου
Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών
Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό
Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι Γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση.

β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.
Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον εκπαιδευτικό της τάξης και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’, Γ΄ και Ε΄ Τάξεων.
Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και ανάλογης βεβαίωσης, σε έντυπο που θα αποσταλεί, για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.
Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση για το λόγο της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.

Άφιξη στο σχολείο

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς γνωστοποιούν στους γονείς και τους μαθητές:
(α) το πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας του κλασικού και του ολοήμερου προγράμματος, όπως αυτά ορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του ΥΠΘΠΑ και
(β) να υπενθυμίσει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας:
Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από την είσοδο του σχολείου.
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή.
Οι Διευθυντές είναι υποχρεωμένοι για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρούν τις θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου τους κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
α. Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής:
-υποδοχή των μαθητών στο σχολείο: 08.00΄- 08.10΄
– έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08.10΄
– λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών:
12:25 για τις Α΄ και Β΄ τάξεις (πεντάωρο)
13:15 για τις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις (εξάωρο)
14:00 για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις (εφτάωρο)
– έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος:
12:35 για τις Α΄ και Β΄ τάξεις
13:20 για τις τις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
– λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 16.15΄

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00΄- 08.10΄
10΄
Υποδοχή μαθητών
08.10΄- 09.40΄
90΄
1η διδακτική περίοδος
09.40΄- 10.00΄
20΄
Διάλειμμα
10.00΄- 11.30΄
90΄
2η διδακτική περίοδος
11.30΄- 11.45΄
15΄
Διάλειμμα
11.45΄- 12.25΄
40΄
5η ώρα
12.25΄- 12.35΄
10΄
Διάλειμμα
12.35΄- 13.15΄
40΄
6η ώρα
13.15΄- 13.20΄
Διάλειμμα
13.20΄- 14.00΄
40΄
7η ώρα
Λήξη  υποχρεωτικού προγράμματος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
12:35΄ – 13:15΄
40΄
1η ώρα
13:15΄ – 13:20΄
Διάλειμμα
13:20΄ – 14:00΄
40΄
2η ώρα
14.00΄- 14.40΄
40΄
Φαγητό
14.40΄- 14.50΄
10΄
Διάλειμμα
14.50΄- 15.30΄
40΄
3η ώρα
15.30΄- 15΄.40΄
10΄
Διάλειμμα
15.40΄- 16.15΄
35΄
4η ώρα

γ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων (νομοθετικές – κανονιστικές διατάξεις), τις παιδαγωγικές αρχές και την εμπειρία των εκπαιδευτικών, έχουν καθοριστεί οι παρακάτω κανόνες της καθημερινής λειτουργίας:
– Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθυνόμαστε στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, απευθυνόμαστε στο διευθυντή του σχολείου.
– Η προσέλευση και η είσοδος των μαθητών στον αύλειο χώρο, πραγματοποιείται από την κύρια εισόδο του σχολείου.   Το ίδιο ισχύει για όλους όσους προσέρχονται στο σχολείο. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
– Με την πρωινή προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά έως την είσοδο της αυλής.
Αντίστοιχα πραγματοποιείται και η αποχώρηση μετά τη λήξη του κλασικού και του ολοήμερου προγράμματος.
Για λόγους ασφαλείας των μαθητών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η πόρτα θα κλείνει στις 8:20΄. Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος μαθητής αργήσει, θα μπορεί για τα επόμενα 2-3 λεπτά όπου θα ανοίγουν οι θύρες για να προσέλθει με ευθύνη των εφημερευόντων.
Σας επισημαίνουμε την ανάγκη τήρησης της ώρας προσέλευσης και του σεβασμού της προσευχής .
– Επικουρικά γνωστοποιούμε τους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης του σχολείου:
2761022637, επικοινωνία με εκπαιδευτικούς κλασικού και ολοήμερου προγράμματος και το email: mail@1dim-kypar.mes.sch.gr
– Ο καθαρισμός του διδακτηρίου θα πραγματοποιείται καθημερινά, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των καθαριστριών και τους όρους που καθόρισε το Υπουργείο Παιδείας.

Προσευχή
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’αυτό ο εκπαιδευτικός της τάξης ή ο διευθυντής και αφού ο γονέας ή κηδεμόνας υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
Όλοι οι μαθητές αναχωρούν από τις εξόδους του σχολείου στις κάτωθι ώρες:
Στο τέλος του πενταώρου στις 12:25 για τις Α΄ και Β΄ τάξεις
Στο τέλος του εξαώρου στις 13: 15 για τις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
Στο τέλος του επταώρου στις 14:00 για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
Με την ολοκλήρωση της 2ης ή της 3ης ή της 4ης ή της 5ης ώρας δηλαδή στις 14:00 ή στις 14:40 ή στις 3.30 ή στις 4.15 για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.
Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα οι γονείς θα ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση. Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται και στο   mail@1dim-kypar.mes.sch.gr (ενημερωμένη ιστοσελίδα σχολείου- ανακοινώσεις).
Η επικοινωνία με τους γονείς-κηδεμόνες θα γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν υπάρχει η δυνατότητα.

Διάλειμμα
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

Επισκέψεις – γιορτές
Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

Εξωσχολικά υλικά
Μπάλες και παιγνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό παρέχεται από το σχολείο.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.

Συμπεριφορά μαθητών
Η παραμονή των μαθητών στους δρόμους γύρω από το σχολείο πριν ή μετά από τα μαθήματα απαγορεύεται, πολύ δε περισσότερο στα διαλείμματα.
Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη, συνωστισμό.
Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων.
Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν εντός του κτιρίου χωρίς να τρέχουν.
Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να διακρίνονται για την καλή, ευπρεπή και καθαρή τους εμφάνιση. Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι κόσμιο ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και όχι βίαιη.
Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αποτελεί λόγο τιμωρίας.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν σηκώνονται όρθιοι, δεν συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία.
Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να μην τα ξεχνούν συχνά.
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα.
Μαθητές που κατ’ εξακολούθηση προκαλούν ζημιές και δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σωστής συμπεριφοράς θα υποστούν πειθαρχικές ποινές.

Προετοιμασία – μελέτη
Βασικό καθήκον κάθε μαθητή είναι η μελέτη. Χωρίς συστηματική και επίπονη εργασία κανένας δεν προόδευσε ποτέ.
Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να μελετούν στο σπίτι τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα – ωράριο μελέτης.
Για τους μαθητές που κατ’ εξακολούθηση έρχονται αδιάβαστοι και δεν ενδιαφέρονται για τα μαθήματά τους κι εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που να αιτιολογούν την κατάσταση αυτή, ενημερώνονται οι κηδεμόνες των μαθητών. Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου αναζητούνται λύσεις.

Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών
Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Το θετικό περιβάλλον στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό διότι διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις αξίες που έχει ανάγκη ο μαθητής για την αποδοχή και την αναγνώρισή του από τη σχολική κοινότητα.
Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησης του μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι κάθε φορά πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών του, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
Ο εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική συνεργασία επιτυγχάνεται με τη δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τον παιδαγωγικό τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τους μαθητές του.
Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από:
· Τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης
· Την καθημερινή προφορική επίδοσή του στο μάθημα της ημέρας
· Την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
· Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι
· Τη συμμετοχή και συμπεριφορά του στην ομάδα που ανήκει
· Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους του

Στο τέλος κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών του και παραδίδει τη βαθμολογία στο διευθυντή.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής.
Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη.
Ο εκπαιδευτικός ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε μήνα, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.

Μεταφορά μαθητών
Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων που απαιτείται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και να μη μετακινούνται.
Ο σεβασμός και η υπακοή προς τον/τη συνοδό είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Παρακαλούμε όλους τους φορείς για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε το σχολείο να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της σχολικής κοινότητας.

Τα δικαιώματα των μαθητών
Κάθε μαθητής δικαιούται:
1. Να απολαμβάνει το σεβασμό των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά το χρόνο εκτός τάξης (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.λ.π.).
2. Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.
3. Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει μόνος ή με συμμαθητές του να παρουσιάσει ένα μάθημα.
4. Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του για τη μέθοδο, το σχεδιασμό, τις βιβλιογραφικές πηγές κ.λ.π.
5. Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και κοινωνικών φορέων κ.λ.π.).
6. Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, αν οι εκπαιδευτικοί του κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη. Ακόμα δικαιούται να ζητήσει τη βοήθεια του εκπαιδευτικού του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευμένες απορίες για το μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π. που θα τον διευκολύνουν να παρακολουθήσει καλύτερα την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθήματος. Η βοήθεια αυτή μπορεί να δοθεί, ύστερα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό, στο τέλος του ημερησίου προγράμματος, ή στο χρόνο που θα θεωρήσει ο εκπαιδευτικός κατάλληλο και φυσικά στο χώρο του σχολείου.
7. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test, ωριαίο διαγώνισμα κ.λ.π.) και να ζητά καλόπιστα διευκρινίσεις για το βαθμό του.
8. Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν θέλει να εμπεδώσει κάποια ενότητα καλύτερα.
Μέσα σ’ ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του.
Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του.
Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
Να χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του σχολείου.
Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει προς όφελος δικό του ή των συμμαθητών του.
Να του παρέχεται περιβάλλον ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ                                                                                                                                                                          

Κανόνες
1. Το πρωί στην αυλή
Φτάνοντας στο σχολείο αφήνω την τσάντα μου στο καθορισμένο σημείο και περιμένω στην αυλή.
Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνω στη σειρά του τμήματός μου για πρωινή προσευχή και είσοδο στην τάξη.
2. Στην αίθουσα
Κάθομαι στη θέση μου και ετοιμάζω τα πράγματά μου χωρίς καθυστερήσεις.
Προσέχω την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου.
Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητώ το λόγο ευγενικά για να μου λυθεί η απορία.
Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου. Σέβομαι και ενθαρρύνω την προσπάθεια των συμμαθητών μου και γενικά συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται κι εκείνοι.
Αν έχω σοβαρό λόγο να βγω έξω, ζητώ διακριτικά την άδεια.
3. Στο διάλειμμα
Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνω ήρεμα έξω παίρνοντας ότι μου χρειάζεται (χρήματα, φαγητό, νερό) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί.
Στο κυλικείο ψωνίζω ακολουθώντας τη σειρά με ηρεμία και υπομονή.
Την ώρα του διαλείμματος κινούμαι και παίζω στους χώρους που έχουν οριστεί.
Παίζω ήρεμα σεβόμενος τους κανόνες, λύνω τις όποιες διαφορές μου με συζήτηση και για οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνομαι στους εφημερεύοντες.
Με το κτύπημα του κουδουνιού για μάθημα, επιστρέφω άμεσα στην τάξη μου.
4. Σχόλασμα
Ετοιμάζω την τσάντα μου και αφήνω το θρανίο μου καθαρό.
Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι υπεύθυνος.
Περιμένω την άδεια του δασκάλου για να αποχωρήσω.
Περιμένω στον χώρο που έχει οριστεί για την αναχώρηση μέχρι να έρθουν να με παραλάβουν οι δικοί μου άνθρωποι.

5. Γενικοί κανόνες
Διατηρώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω στην τσάντα μου μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων.
Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στα πράγματα του σχολείου μου (θρανία, καρέκλες, πίνακες, τοίχους). Όταν ο μαθητής προκαλέσει φθορά στη σχολική περιουσία, ο γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να την αποκαταστήσει.
Σέβομαι τα πράγματα των συμμαθητών μου όπως τα δικά μου και αν βρω κάτι που δεν μου ανήκει, το παραδίδω στο δάσκαλό μου.
Συμπεριφέρομαι με ευγένεια και σεβασμό προς όλους.
Προσφέρω τη βοήθειά μου σε όσους τη χρειάζονται.
Συμμετέχω ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες – εκδηλώσεις του σχολείου.
Οφείλω να έχω ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της υπακοής, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας.

Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Αυτή η δημοκρατική αρχή πρέπει να αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη. Κάθε σχολείο, επομένως, πρέπει να μεθοδεύσει και να οργανώσει τον τρόπο της οριζόντιας συνεργασίας των εκπαιδευτικών του.
4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη συνεργασία και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. Η ομάδα των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου μέσα σε κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει οργανωτική υπόσταση και να αναλάβει ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου. Το οργανωτικό σχήμα καλό θα ήταν να αποφασιστεί από το σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου και ύστερα από εισήγηση των άμεσα ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
5. Όσα αναφέρονται για την αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και του ταλέντου των μαθητών ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αυτά μαζί με την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.
6. Δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές, και να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Δε νοούνται επίσης αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία, η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.
7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.
8. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.
9. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.
10. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
11. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.
12. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
13. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, η οποία σημαίνει:
(α) Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή.
(β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.
(γ) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ’ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.
(δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
(ε) Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
14. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:
(α) Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.
(β) Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.
(γ) Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.
(δ) Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στο Διευθυντή του σχολείου για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.
16. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
17. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.
18. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
19. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εβδομάδας.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας

Ο Διευθυντής επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, να έχει άριστη γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ειδικότερα:

Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.

Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία.

Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη.

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και επιτρέπει την πρόσβαση στο Γραφείο του αποφεύγοντας το αυταρχικό στιλ εξουσίας και τη χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή υποτιμητικής και απαξιώτικης συμπεριφοράς απέναντί τους.

Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ” άλλον τρόπο και πάντα μέσα στο γράμμα και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.

Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων.
Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο.
Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους κανόνες συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του.
Τα πειθαρχικά μέτρα:
Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους γονείς.
Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή.
Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.
Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση της βαθμολογίας στα μαθήματα.

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στο μαθητή ανάλογα με την παραβατική συμπεριφορά του από το δάσκαλο, το διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων. Συνοπτικά τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή που συνεχίζει να έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι:
1ο Στάδιο
Παρατήρηση από το δάσκαλο ( 1η και 2η ).
Επίπληξη από το δάσκαλο.
Παρατήρηση από το διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
Επίπληξη από το διευθυντή και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.

2ο Στάδιο
Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα:
Μαθητής και εκπαιδευτικός ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς μαθητή και προσυπογράφουν πρωτόκολλο πρέπουσας συμπεριφοράς.
Σε κάθε περίπτωση του 2ου σταδίου ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή κηδεμόνας.

3ο Στάδιο
Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:
Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Καλεί το σχολικό σύμβουλο και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.
Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική απόφαση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του μαθητή ή την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

PDF]οδηγός δικαιωμάτων του μαθητή

100 ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf τον οδηγό για  τα δικαιώματα του μαθητή

Είναι προφανές ότι ένας μικρός χρηστικός οδηγός δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα για να ενημερωθούν οι μαθητές για τα δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος και για τους τρόπους να τα διεκδικούν. 

Μερικά από τα θέματα που σας ενδιαφέρουν και θα πρέπει να ξέρετε αφορούν: την συμπεριφορά των καθηγητών, ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, κάμερες, mp3)-τι επιτρέπετε τι όχι, ποινές, κάπνισμα, απουσίες, διαγωνίσματα, βαθμοί, μαθητικές εκλογές, πενταμελή, δεκαπενταμελή, εκδρομές, διαλείμματα, παρελάσεις, προσευχή- θρησκευτικά, κ.α.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Σε περίπτωση κινδύνου, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το σχέδιο, που έχει εκτελεστεί κατά τις ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και μαθητών.
Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν βρίσκονται στις δικές τους αίθουσες, αλλά σε άλλο χώρο του διδακτηρίου, όπως κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, ή στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στους Η/Υ κ.α. τότε ακολουθούν όσα προβλέπονται από το σχέδιο εκκένωσης.
Διαδικασία εκκένωσης διδακτηρίου
Α΄ ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ο/η δάσκαλος/α εφαρμόζει τα ανάλογα, για μέσα στην τάξη, μέτρα ασφαλείας.
Πρέπει τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσα στην τάξη ( οι τσάντες να είναι στα γαντζάκια).
Β΄ ΦΑΣΗ: ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Μετά τη λήξη του συμβάντος τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο εκκένωσης του διδακτηρίου.
Ο/η δάσκαλος/α βάζει σε γραμμή τα παιδιά, ανοίγει την πόρτα της αίθουσας και περιμένει εκεί οδηγίες από τον υπεύθυνο ασφαλείας του ορόφου.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΗΣΥΧΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Όταν πάρει την άδεια κατευθύνεται προς την ΕΞΟΔΟ που προβλέπει η σήμανση της αίθουσας.
Ακολουθεί τη σειρά εκκένωσης των αιθουσών που ορίζεται στον πίνακα προτεραιότητας του κτιρίου.
Επιβλέπει ώστε τα παιδιά να κινούνται στην ΕΞΟΔΟ με τον τρόπο που έχουν διδαχθεί, ΓΡΉΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ.
Κατευθύνεται στον ορισμένο υπαίθριο χώρο όπου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ το τμήμα του.
ΚΑΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΚΚΕΝΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Τα τμήματα που ήδη βρίσκονται στην αυλή κατευθύνονται στον ορισμένο χώρο συγκέντρωσης.

Χρήσιμες πληροφορίες
Ακόμη και μετά από έναν ισχυρό σεισμό, υπάρχει επαρκής χρόνος για την ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου αρκεί να γίνει συντονισμένα.
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται: άριστη γνώση του σχεδίου, πιστή εφαρμογή και αρκετή εξάσκηση.
Ο πανικός, η βιασύνη και οι αψυχολόγητες ενέργειες, είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τα περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν και ΟΧΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!Η προσωπική εκτίμηση και αυτενέργεια έξω από το συνολικό συντονισμό, θα οδηγήσει σε σύγχυση και ατυχήματα.

Μέτρα Αυτοπροστασίας

Σχετικά Αρχεία:

Μέτρα αυτοπροστασιας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1627,99Kb)
Μέτρα αυτοπροστασίας από χημική, βιολογική ή πυρηνική επίθεση.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1169,43Kb)
Μέτρα αυτοπροστασίας και ασφάλειας από βομβαρδισμό και εχθροπραξίες.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3272,99Kb)
Μέτρα αυτοπροστασίας και ασφάλειας από το σεισμό.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1372,01Kb)
Μέτρα προστασίας των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1138,64Kb)
Προστατευτείτε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 268,08Kb)
Προστατευτείτε από το σεισμό.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 366,86Kb)
Συναγερμός.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1559,5Kb)

                                                                                                                                                 
         

Γιατί τα παιδιά μας βαριούνται στο σχολείο, δεν έχουν υπομονή και …

      

 Έχει το παιδί δυσλεξία; 4 ερωτηματολόγια – iPaideia.gr

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
        Παιχνίδια για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα: Παιχνίδια για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό – iPaideia.gr

   Πλήρες υλικό για την ορθογραφία σε Δημοτικό και Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα: Πλήρες υλικό για την ορθογραφία σε Δημοτικό και Γυμνάσιο – iPaideia.grΕΠΙΣΤΟΛΕΣ προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν Τα προσόντα του προοδευτικού δασκάλου

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν Τα προσόντα του προοδευτικού δασκάλου – iPaideia.gr

            7 τεχνικές για διδασκαλία σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα: 7 τεχνικές για διδασκαλία σε ομάδες – iPaideia.gr

  Τι κάνω όταν δεν μαθαίνει; 3 Προυποθέσεις & 4 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα: Τι κάνω όταν δεν μαθαίνει; 3 Προυποθέσεις & 4 Τρόποι – iPaideia.gr

 Οι μύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και η ανασκευή τους

Διαβάστε περισσότερα: Οι μύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και η ανασκευή τους – iPaideia.gr

Γιατί τα παιδιά είναι μαρτυριάρικα; – iPaideia.gr

           Οδηγός για Εποικοδομητική Μελέτη, αφομοίωση και απομνημόνευση !
Διαβάστε περισσότερα: Οδηγός για Εποικοδομητική Μελέτη, αφομοίωση και απομνημόνευση ! – iPaideia.gr                                                                                                            

      Ένα Δυσλεξικό παιδί στην τάξη – Oδηγός για δάσκαλους και γονείς

Διαβάστε περισσότερα: Ένα Δυσλεξικό παιδί στην τάξη – Oδηγός για δάσκαλους και γονείς – iPaideia.gr

  Μαθητές με προκλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα: Μαθητές με προκλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά – iPaideia.gr

   Μπορεί το καλό επιτραπέζιο παιχνίδι να πάρει θέση στη σχολική τάξη;;;

Διαβάστε περισσότερα: Μπορεί το καλό επιτραπέζιο παιχνίδι να πάρει θέση στη σχολική τάξη;;; – iPaideia.gr

 Πως θα καταλάβει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες τις εκφωνήσεις των Μαθηματικών;

Διαβάστε περισσότερα: Πως θα καταλάβει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες τις εκφωνήσεις των Μαθηματικών; – iPaideia.grΠως τα «αρπακτικά» παγιδεύουν τα παιδιά: Μία συγκλονιστική ομιλία του Σφακιανάκη από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε μαθητές!

Διαβάστε περισσότερα: Πως τα «αρπακτικά» παγιδεύουν τα παιδιά: Μία συγκλονιστική ομιλία του Σφακιανάκη από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε μαθητές! – iPaideia.grΔείτε τις 7 στρατηγικές επαναφοράς του άτακτου μαθητή

Διαβάστε περισσότερα: Δείτε τις 7 στρατηγικές επαναφοράς του άτακτου μαθητή – iPaideia.gr

Διδακτική ιστορία: Πέτα παιδί μου! Πέτα ψηλά! – ηλεκτρονικη διδασκαλια

 Οι 9 τεχνικές για να θυμάστε όλα όσα διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα: Οι 9 τεχνικές για να θυμάστε όλα όσα διαβάζετε – iPaideia.gr

Όταν το παιδί αρνείται να διαβάσει – Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Άρθρα για ανατροφή/ψυχολογία παιδιού

Το Παιδί και οι εχθροί του (Emma Goldman)

Ηθική νοημοσύνη – Το επίκτητο χάρισμα

Μεγαλώνοντας επιτυχημένα παιδιά

Πόσο «επικίνδυνοι» είναι οι φιλελεύθεροι γονείς;

Οι 10 πιο πρόσφατες ψυχολογικές μελέτες που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

«Μαμά, δε θέλω να διαβάσω» – Αντικλείδι                                                                                                                                      “Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα”! 15 τρόποι να εκπαιδεύσουμε τη μνήμη των παιδιώνΗ συμβολή της λογοτεχνίας στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα: Η συμβολή της λογοτεχνίας στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού – iPaideia.grΗ ευεργετική επίδραση της λογοτεχνίας στη ζωή των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα: Η ευεργετική επίδραση της λογοτεχνίας στη ζωή των ανθρώπων – iPaideia.gr

Διαβάστε περισσότερα: “Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα”! 15 τρόποι να εκπαιδεύσουμε τη μνήμη των παιδιών – iPaideia.gr«Βαριέμαι να διαβάσω»: Το κίνητρο στη μάθηση και 10 τρόποι ενίσχυσής του

Διαβάστε περισσότερα: «Βαριέμαι να διαβάσω»: Το κίνητρο στη μάθηση και 10 τρόποι ενίσχυσής του – iPaideia.gr

 Λοιπόν, Αγαπητοί γονείς … έχουμε και λέμεΔιαβάστε περισσότερα: Λοιπόν, Αγαπητοί γονείς … έχουμε και λέμε – iPaideia.gr
 Τεχνικές αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότηταςΔιαβάστε περισσότερα: Τεχνικές αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας – iPaideia.gr

Πέντε παιχνίδια μαθηματικών που κάθε τάξη πρέπει να παίξει

Κάνει λάθη, διαβάζει συλλαβιστά, με άχρωμη φωνή, παρατονίζει, παραλείπει λέξεις… Τα σημάδια της δυσλεξίαςhttp://e-didaskalia.blogspot.gr/

Δείτε για ποιους λόγους ένα παιδί δεν διαβάζει και πώς μπορείτε να το βοηθήσετε!

 

Μία συχνή αιτία εντάσεων μεταξύ γονέων και παιδιών είναι η αδιαφορία των παιδιών για το σχολικό διάβασμα με συνέπεια τις κακές σχολικές επιδόσεις.
Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την μαθητική επίδοση καθώς και σε τρόπους διαχείρισης πιο κατάλληλους ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και να ενισχύονται οι οικογενειακοί δεσμοί. Να σημειωθεί ότι διαφοροποιούνται οι περιπτώσεις όπου ο μαθητής προσπαθεί αλλά αδυνατεί ή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες).
Οι παράγοντες λοιπόν που σχετίζονται με την χαμηλή σχολική επίδοση είναι:
• Η αδυναμία ανταπόκρισης στις σχολικές απαιτήσεις λόγω γνωστικής ανωριμότητας κι έλλειψης γνώσεων από τις προηγούμενες τάξεις.
• Η απουσία σωστού τρόπου διαβάσματος ή/και κατάλληλου περιβάλλοντος.
• Η έλλειψη εσωτερικών κινήτρων για την μάθηση γενικότερα και την εκπαιδευτική διαδικασία ειδικότερα.
 Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία που συχνά απομακρύνεται από την γνώση και επικεντρώνεται αφενός στην αναπαραγωγή της πληροφορίας αφετέρου στην εξεταστική επιτυχία.
• Η αναφερθείσα σημασία της εξεταστικής επιτυχίας που συνήθως χρειάζεται για την επίτευξή της κάποια ιδιωτική ενίσχυση οπότε και το πρόγραμμα του μαθητή εξαντλείται στο μάθημα με αποτέλεσμα την κούραση, την αδυναμία συγκέντρωσης και εν τέλει την κακή επίδοση.
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στο παιδαγωγικό σύστημα που συχνά δυσκολεύει τον μαθητή αντί να τον στηρίζει και να του εμπνέει την επιθυμία για μάθηση.
• Το οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί να συγκρίνει/ κατηγοριοποιεί/ τιμωρεί τον «κακό» μαθητή χωρίς να επιτυγχάνει έτσι την κινητοποίησή του αλλά αντιθέτως να ενεργοποιεί μια «αυτοεκπληρούμενη προφητεία». Οι απαιτήσεις αυτές ενίοτε μπορεί να είναι πιο υψηλές ή και προσωπικές του γονιού και να μην υπόκεινται στις επιθυμίες και στους στόχους του ίδιου του παιδιού οπότε το να μην διαβάζει μπορεί να είναι η αντίδρασή του στην πίεση που νιώθει.
 Η διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας με όρους που φαίνεται να μην ανταμείβουν την μόρφωση καθώς η ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί πιθανά να αποτρέπουν το νεαρό άτομο από το να βρει νόημα στην μόρφωση, άρα στη μάθηση και συνεπώς στην καλή σχολική επίδοση.
Όπως γίνεται κατανοητό, τα παραπάνω αφορούν ιδίως τα μεγαλύτερα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, καθώς οι μεγάλες εντάσεις εξαιτίας ασυνεπούς διαβάσματος και χαμηλών αποδόσεων προκύπτουν τότε που ο μαθητής έχει την ευθύνη του διαβάσματός του και δεν τον βοηθάει ο γονέας, όπως στο δημοτικό.
Είναι σημαντικές όμως οι βάσεις που τίθενται στις μικρές ηλικίες κι εκεί η γονική παρέμβαση και καθοδήγηση μπορούν να είναι καταλυτικές. Έχει αξία λοιπόν στα μικρά παιδιά οι γονείς να βάζουν ένα σταθερό πρόγραμμα διαβάσματος που να καλύπτει τις μαθητικές τους υποχρεώσεις, συνυπολογίζοντας όμως τις προσωπικές τους επιθυμίες.
Να σημειωθεί ότι ως προς το πρόγραμμα χρειάζεται προσοχή ώστε να μην είναι εξαντλητικό για τον μαθητή και να του αφήνει περιθώριο ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι ή άλλες αγαπημένες δραστηριότητες. Η ενεργή ενασχόληση του γονέα στις πρώτες τάξεις με το διάβασμα μπορεί να είναι επιβοηθητική ώστε το παιδί να κατακτήσει από νωρίς σωστούς τρόπους εκμάθησης που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στην πορεία μόνο του.
Όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες, είναι απαραίτητο οι γονείς να μπορέσουν να αναγνωρίσουν την άρνηση του παιδιού και να την διερευνήσουν ώστε να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους εκφράζει τούτη την ασυνέπεια στις σχολικές του υποχρεώσεις. Η συζήτηση με συναισθηματική ειλικρίνεια μπορεί να οδηγήσει σε μια καλή επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ γονιών και παιδιών όπου υπάρχει ο χώρος να εκφρασθούν αμφίπλευρα οι ανησυχίες, οι δυσκολίες, οι επιθυμίες και οι δυνατότητες με στόχο την συνδιαμόρφωση ενός στόχου για το παιδί.
Ωστόσο, η οριοθέτηση ως προς τις υποχρεώσεις είναι επίσης απαραίτητη ώστε το νεαρό άτομο να μάθει να αναλαμβάνει την ευθύνη των υποχρεώσεών του.
Καταλήγοντας, η ουσία μεταξύ των ενδοοικογενειακών σχέσεων βρίσκεται στην αποδοχή της ξεχωριστής ύπαρξης του κάθε μέλους, αποδεχόμενοι πρώτα από όλα τις προσωπικές επιθυμίες του παιδιού και την υποστήριξή του για την πραγμάτωσή τους. Η κινητοποίηση – ως προς την επάρκεια τουλάχιστον στις σχολικές απαιτήσεις – μπορεί να προκύψει όταν ο μαθητής αισθάνεται ότι δεν προσδιορίζεται μόνο από τη σχολική του επίδοση αλλά μπορεί να είναι αποδεκτός ως άτομο το οποίο και αξίζει αλλά και μπορεί να τα καταφέρει στην ζωή του (έστω κι αν αυτό δεν περιλαμβάνει τις σπουδές αλλά κάποια άλλη ενασχόληση).
Μαρία Μαγδαληνή Μάρκου – Ψυχολόγος

Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να χρησιμοποιούν διάφορους έξυπνους τρόπους, που βοηθούν τα παιδιά να θυμούνται ονόματα και άλλα δύσκολα στοιχεία των μαθημάτων. Θα δώσω μερικά παραδείγματα για να πάρετε ιδέες και φυσικά μπορείτε να βρείτε κι άλλα δικά σας κόλπα τα οποία μπορείτε να τα μοιραστείτε με σχόλιο σας κάτω από το αυτό το κείμενο. Ακροστιχίδα Φτιάξτε ακροστοιχίδες με τα αρχικά ονομάτων ή λέξεων που πρέπει να μάθουν τα παιδιά. π.χ. Ποιοί είναι οι 3 μεγαλύτεροι τραγικοί ποιητές: Α-ισχύλος Σ-οφοκλής Ε-υρυπίδης Δημιουργείται η λέξη ΑΣΕ!! Άλλο παράδειγμα: Ποιές είναι οι πρωτεύουσες των 4 νομών της Κρήτης: Χ-ανιά Α-γιος Νικόλαος Ρ- Ρέθυμνο Η- ράκλειο Δημιουργείται η λέξη ΧΑΡΗ Ρίμα Διδάξτε στα παιδιά με την βοήθεια της ομοικαταληξίας, κάτι δύσκολο από το μάθημα. π.χ. «Το χίλια τετρακόσια πενήντα τρία η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε από την Τουρκία» Αστείες συσχετίσεις Για να διδάξετε δύσκολες λέξεις ή ονόματα μπορείτε να βρείτε με τι μοιάζουν οι λέξεις. Για παράδειγμα για να θυμούνται τα παιδιά το όνομα Αδαμάντιος Κοραής, πείτε τους ότι μοιάζει με διαμάτι και κοράκι! Για να θυμούνται τα παιδιά τους Ιδρυτες της Φιλικής Εταιρείας, πείτε «Ξανθό τσακάλι με σκουφί» (Ξάνθος, Τσακάλωφ, Σκουφάς). Νοερές εικόνες Η μέθοδος μετατρέπει μια πληροφορία σε οπτική εικόνα και συμβάλλει πολύ στην απομνημόνευση. π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας: Bάλτε τα παιδιά να φανταστούν το σκηνικό της ελληνικής επανάστασης ή της μάχης των Θεμοπυλών. Δώστε τα απαραίτητα στοιχεία ακόμα και ήχους για να μπουν στο κλίμα! Μπορεί επίσης να εφασμοστεί για κάποιο λογοτεχνικό κείμενο και στα Ομηρικά Έπη. Συμπλήρωση κενών με λέξεις-κλειδιά Φτιάξτε ένα διάγραμμα αφήνοντας κενά τα οποία πρέπει να συμπληρώσουν οι μαθητές. Αυτό μπορεί να γίνει με την μορφή κειμένου με κενά, ακροστοιχίδας, βάζοντας τα αρχικά γράμματα και δίνοντας τον ορισμό ή σταυρόλεξου. Τίτλοι ανά παράγραφο Βοηθά στο να ξέρουν οι μαθητές τι λέει η κάθε παράγραφος. Χρησιμοποιήστε λέξεις όπως: ποιος, τι, πότε, πού και γιατί, όποτε ταιριάζει. Λέξεις- Κλειδιά Μαζί με τους μαθητές, βρείτε και υπογραμμίστε λέξεις-κλειδιά του μαθήματος. Μια διαδικασία που βοηθά τα παιδιά να προσέχουν την ώρα του μαθήματος, να θυμούνται τα κύρια στοιχεία του μαθήματος, να διαβάζουν πιο γρήγορα στο σπίτι και να μπορούν να κάνουν γρήγορη επανάληψη κοιτώντας τα υπογραμμισμένα σημεία. Περίληψη Βάλτε τα παιδιά να γράψουν την περίληψη του μαθήματος. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να γίνει στο μάθημα της ιστορίας ή σε κάποιο λογοτεχνικό κείμενο. Ρυθμός Χτυπάμε παλαμάκια για να πούμε κάτι ρυθμικά. π.χ. την προπαίδεια Μπορούμε επίσης να χτυπάμε παλαμάκια στην πρόσθεση και την αφαίρεση της α’ δημοτικού. π.χ. Ρωτάτε πόσο κάνει 1+ 1, χτυπάτε 2 παλαμάκια για απάντηση. Τα παιδιά ακούνε την ερώτηση, ακούνε και τα παλαμάκια και απαντούν. Τραγούδι Φτιάχνετε μαζί με τα παιδιά μια μελωδία για την απομνημόνευση της αλφαβήτας και της προπαίδειας και την απομνημόνευση λιστών όπως οι νομοί της Ελλάδας, τα ποτάμια μιας περιοχής ή τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα στη χημεία. Σοφία Τσιντσικλόγλου Ειδική Παιδαγωγός paidagwgos.blogspot.gr Διαβάστε περισσότερα: Μνημονικές τεχνικές για να βοηθήσετε τα παιδιά να θυμούνται τα μαθήματα – iPaideia.gr

Διαβάστηκε 5:52 μ.μ.

Γράψτε ένα μήνυμα…

» άκου τι όμορφα που τραγουδάει η βροχή,
τι όμορφα που τραγουδάει η καρδιά μας.
Τ’όνειρο δε μουσκεύει στη βροχή…..»

Γ.Ρίτσος

                                                                                                                                             

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων