Δημοσιευμένο στην κατηγορία Ιστορία γ΄ γυμνασίου

Η τέχνη στην υπηρεσία του Αγώνα

Δείτε τους παρακάτω πίνακες και εν συνεχεία ανοίξτε το φύλλο εργασίας που σας δίνετε στον παρακάτω σύνδεσμο και γράψτε τι γνωρίζετε σχετικά με το ιστορικό γεγονός που υπήρξε πηγή έμπνευσης του ζωγράφου.

Η τέχνη στην υπηρεσία του αγώνα

 

Δημοσιευμένο στην κατηγορία Νεοελληνική γλώσσα α΄ γυμνασίου

Βίντεο με τα κειμενικά είδη – νεοελληνική γλώσσα α΄ γυμνασίου

Δημιουργία βίντεο με τα κειμενικά είδη – Νεοελληνική γλώσσα α΄ γυμνασίου

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο με τα κειμενικά είδη που μαθαίνουμε στην α΄ γυμνασίου.

Α. Περιγραφή

Β. Αφήγηση

Γ. Περίληψη

Δ. Επιχειρηματολογία

Ε. Πολυτροπικότητα