Άρθρα για ‘Χωρίς κατηγορία’

  Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικοί περίπατοι, ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (εσωτερικού και εξωτερικού), εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις και επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο… (συνέχεια…)

Κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο, Λύκειο ή Σχολή μπορεί να πραγματοποιεί είτε να συμμετέχει, με τους μαθητές του ή σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου και τοπικούς φορείς, στην πραγματοποίηση, εντός και εκτός του σχολικού χώρου, δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε… (συνέχεια…)

Σχετικά με το χαρακτηρισμό φοίτησης (απουσίες) των μαθητών ότι ισχύουν τα εξής:  Για το Γυμνάσιο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ Α΄184), η με αριθ. πρωτ. Γ2/2209/18-03-1998 (ΦΕΚ Β΄ 314) και το Π.Δ. 185/1990 (ΦΕΚ Α΄ 70). Για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2006… (συνέχεια…)

Αρ.Πρωτ.157723/Γ1/23-10-2013/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος Στ. Μερκούρης Τηλέφωνο: 210 344 3605 210 344 2234 email: spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr t05sded(ΑΤ)minedu.gov.gr ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής… (συνέχεια…)