ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝ

photo2Αγαπητέ κύριε Κουρκουλάκο,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Σύμβουλος για το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» θα είναι από την εταιρεία CΟΜ’Ν” SΕΝCE η κυρία Μαριτίνα Λάμπρου,  τηλέφωνο 6944398585, email: mlambrou@comnsense.gr
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Λάμπρου για να την ενημερώσετε για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του μαθήματος και το χρονοδιάγραμμα της συμμετοχής της.
Αγαπητή κυρία Λάμπρου,
Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση». Οι μαθητές ξεκινούν κάθε νέα σχολική χρονιά μια βιωματική διαδρομή στην επιχειρηματική έρευνα, μάθηση και δράση για νέες επιχειρηματικές ιδέες, νέες μαθητικές επιχειρήσεις,  που τους δίνουν τη γνώση αλλά και την εμπειρία του υγιούς επιχειρείν και τους φέρνουν κοντά στην επιχειρηματική πραγματικότητα, που καλούνται να ξεπεράσουν.  Οι Καθηγητές και οι Σύμβουλοι – μέντορες παίζουν καίριο ρόλο σ” αυτή τη διαδικασία, που έχει ως απώτερο σκοπό και αποτέλεσμα την κοινωνική σύμπραξη, οικονομική συγκρότηση και προσφορά.
Τα επικοινωνιακά στοιχεία του καθηγητή κ. Ηλία Κουρκουλάκου από το 6ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας είναι: τηλέφωνα: 210 2521061, 6976697531 email: ikourkoula@gmail.com
Σας επισυνάπτω μια σύντομη περιγραφή και το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος. Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση για το  εκπαιδευτικό υλικό και τις κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Αγαπητέ κύριε Κουρκουλάκο και κυρία Λάμπρου, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας!
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία.
Με εκτίμηση,

Σχολιάστε

Έχετε συνδεθεί ως ikourkoula. Αποσύνδεση;

 

Top

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

IMG_0436

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

IMG_0376

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος: ……2014-2015…….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ……6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ……

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΜΕ … ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ : ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

19

1

ΟΧΙ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Σκοπός της έρευνάς μας είναι η προσέγγιση του χορού ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας και ψυχοθεραπείας.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:α) Οι έφηβοι προβληματίζονται σχετικά με θέματα που αφορούν την εμφάνισή τους , την αποδοχή τους από τους συμμαθητές και γενικότερα την κοινωνικοποίησή τους. Ο χορός διευκολύνει την εξωστρέφεια, την συνεργασία και την επικοινωνία.

β) Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα

γ) Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

δ) Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  το μάθημα της φυσικής αγωγής, με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική

ΟΦΕΛΗ:

α) Ο χορός εκτός από κίνηση καλλιεργεί τη φαντασία, τον αυθορμητισμό, και την κοινωνικότητα.  Δίνει δυνατότητα έκφρασης που τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

β) Επαφή με την τέχνη και μελέτη διαφορετικών πολιτισμών μέσα από την τέχνη του χορού.

γ) Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

δ) Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων

ε) Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)      Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου2)     Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα

3)     Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές

4)     Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5)     Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.)

6)     Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.)

7)     Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά

8)     Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)

9)     Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα

10)  Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας

11)   Αξιολόγηση

12)  Παρουσίαση  – αξιολόγηση

13)  Χορευτική παράσταση στα πλαίσια της τελικής παρουσίασης.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)    Απόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  από τους  μαθητές για  τον τρόπο  και  τη μέθοδο πραγματοποίησης μιας ερευνητικής  εργασίας.2)   Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας.

3)   Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την αξιοποίησή  τους  ως  διδακτικά  εργαλεία.

4)   Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

5)   Οργάνωση παράστασης από τους μαθητές στα πλαίσια της τελικής παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών.

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΠΟΡΟΙ : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας,  δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

 

 

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

el.wikipedia.org/wiki/Χορός

http://danceartlovers.blogspot.gr/

www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/36-xoros/

http://www.dancearchive.gr/article.php?id=56

 

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

DSC00525

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

vma_14_collage_autocollage_7_images_2

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος: …2014-2015….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          …6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ………

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

19

2

ΟΧΙ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Ο γενικός  σκοπός  είναι  η  ευαισθητοποίηση  των  μαθητών  σχετικά  με  την  έννοια  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  το φαινόμενο του ρατσισμού. 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:α) Το  γεγονός  ότι  τα  φαινόμενα  του  ρατσισμού  και  της  ξενοφοβίας  είναι  ιδιαίτερα  έντονα  σήμερα  και  στο  σχολικό   και  στον  ευρύτερο κοινωνικό  χώρο

β) Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα

γ) Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

δ) Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

α) Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  τα  γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, αλλά  και  με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική

β) Επιπλέον,  το  πρόγραμμα  συνδέεται  με  την  Κοινωνιολογία, την  Κοινωνική και  Πολιτική  Αγωγή  καθώς  και  με  το νέο  μάθημα  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΟΦΕΛΗ:

α)  Γνωριμία  των  μαθητών  με  την έννοια  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων και  ευαισθητοποίησή τους

β) Ανάδειξη  πολιτισμικών  , κοινωνικών και  πολιτικών  αρχών και  αξιών ως  αντιστάθμισμα   στο ρατσισμό

γ) Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

δ) Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων

ε) Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς

στ). Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

1) Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου2) Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα

3) Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές

4) Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5) Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.)

6) Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.)

7) Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά

8) Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις

9) Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)

10) Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα

11) Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας

12) Αξιολόγηση

13)  Παρουσίαση  – αξιολόγηση

14) Αναπαραγωγή  του  υλικού  σε  αντίτυπα  και αποστολή  τους  σε  φορείς   της  σχολικής   και  της  ευρύτερης  κοινότητας

15) Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους  μέσω του ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

16) Δημιουργία  συλλεκτικού CD με τις  εκπομπές  των  μαθητών

17) Δημιουργία  κινηματογραφικής  ταινίας  ή πραγματοποίηση θεατρικής  παράσταση με  θέμα  σχετικό  με  το ρατσισμό.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

1) Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους από  το  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ   EUROPEAN SCHOOL RADIO ( https://blogs.sch.gr/esrblog) και  το YOUSMILE.GR  ( www.yousmile.gr).2)  Ραδιοφωνικές  εκπομπές  και  συνεντεύξεις. Αναπαραγωγή  συλλεκτικού  CD.

3) Απόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  από τους  μαθητές για  τον τρόπο  και  τη μέθοδο πραγματοποίησης μια ς ερευνητικής  εργασίας.

4) Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την αξιοποίησή  τους  ως  διδακτικά  εργαλεία.

5) Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

6) Ανάπτυξη  σχέσεων μεταξύ  των  μαθητών, αλλά  και  μεταξύ μαθητών και  εκπαιδευτικών.

7) Βελτίωση  των  υποδομών  του  σχολείου  για  την πραγματοποίηση  εκδηλώσεων, παραστάσεων και  προγραμμάτων.

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΟΙ : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, λογισμικά  ηχογραφήσεων και  επεξεργασίας  ήχου, δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Wikipedia:  Λήμματα:  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.ertarchives.gr,

www.mixanitouxronou.gr        ( Αφιερώματα  στο ρατσισμό)

www.amnesty.org.gr/

 

 

 

Σχολιάστε

Έχετε συνδεθεί ως ikourkoula. Αποσύνδεση;

 

Top

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

img1794-658

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

IMG_0376

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχ. Έτος: 2014-2015                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  6ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11

2

ΝΑΙ ΟΧΙ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να προσφερθούν οι απαραίτητες πρακτικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών ούτως ώστε να καθοδηγούν το μαθητή σχετικά με το πώς πρέπει να σκέφτεται και να ενεργεί σε έκτακτες περιπτώσεις. Δηλαδή πότε θα κάνει τεχνητή αναπνοή, πότε μάλαξη καρδιάς ή πώς να ελέγξει μια κατάσταση αιμορραγίας κ.λ.π.

 

άλαξη καρδιάς ή   θα κατασκευάσουν τον ιστότοπο του σχολείου μας ενώ ταυτόχρονα θα συμμετάσχουν στην δημιουργία και τη συγκέντρωση του υλικού που θα αναρτηθεί.

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

To γεγονός ότι, το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρις ότου να μεταφερθεί ένας άρρωστος στο νοσοκομείο πολλές φορές μπορεί να είναι κρίσιμο και καθοριστικό για τη ζωή ενός ανθρώπου, αποτέλεσε ερέθισμα και  επιλέξαμε τις πρώτες βοήθειες σαν θέμα της βιωματικής δράσης, ώστε να μπορέσουν οι γνώσεις αυτές να αποβούν σωτήριες για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.Το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας είναι απόλυτα συσχετισμένο με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τις αθλητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στο σχολείο μας.

Επιπλέον το αντικείμενό της στην πραγματικότητα είναι έντονα διαθεματικό αφού εμπεριέχει αρκετά μαθησιακά οφέλη αναφορικά με γνώσεις που σχετίζονται με την βιολογία και την ανατομία του ανθρώπινου σώματος.

 

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

 1. Μέθοδος Project
 2. Βιβλιογραφία – έρευνα
 3. Χρήση διαδικτύου
 4. Συνεργασία με ειδικούς που θα παρουσιάσουν μεθόδους πρώτων βοηθειών
 5. Εκτυπώσεις- αναπαραγωγή υλικού
 6. Δημιουργία βίντεο από τους μαθητές προκειμένου να παρουσιάσουν τις διάφορες μεθόδους

 

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

 1. Να αναπτυχθεί ένας τρόπος σκέψης που θα εξοικειώσει το μαθητή με το αντικείμενο, θα του επιτρέψει να διατηρεί την ψυχραιμία του και να παίρνει σωστές και γρήγορες αποφάσεις όταν κληθεί να παρέχει βοήθεια.
 2. Βιωματική μάθηση και εφαρμογή πρακτικών επαναληπτικών ασκήσεων πρώτων βοηθειών
 3. Δημιουργία και συγκέντρωση υλικού για να φτιαχτεί ένα βίντεο παρουσίασης από τους μαθητές με τις διάφορες μεθόδους πρώτων βοηθειών.

 

 

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 1. Θα χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο ΗΥ του σχολείου μας με όλες τις δυνατότητες που παρέχει για αναζήτηση υλικού από διαδικτυακές πηγές πληροφοριών
 2. Πρόσκληση ειδικού για παρουσίαση μεθόδων πρώτων βοηθειών
 3. Χρήση κούκλας-ανθρώπινου ομοιώματος για βιωματική εφαρμογή
 4. Χρήση βιντεοκάμερας για λήψη βίντεο

 

 

 

 

 

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Διαδικτυακοί ιστότοποι (http://www.eie.gr, http://www.ethelontismos.gr/attachments/049 _Πρώτες Βοήθειες.pdf , βίντεο πρώτων βοηθειών του ερυθρού σταυρού)
 2. Πρώτες Βοήθειες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΤΕΕ Α΄Τάξη)

 

 

 

 

Σχολιάστε

Έχετε συνδεθεί ως ikourkoula. Αποσύνδεση;

 

Top

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

elena paparizou-mad awards 2013

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

SCHOOL FESTIVAL 1

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος: …2014-2015…….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ……6ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ………

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΟ «ΚΑΛΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΚΑΚΟ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Ο άνθρωπος τρέφεται παρακινούμενος από το αίσθημα της πείνας, καλύπτοντας μια βιολογική του ανάγκη. Η τροφή του εξασφαλίζει επιβίωση, ανάπτυξη για τις μικρότερες ηλικίες, υγεία και ευεξία. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;Σκοπός της έρευνάς μας είναι ν’ αποκτήσουμε τις γνώσεις που θα μας επιτρέπουν να επιλέγουμε τις τροφές που είναι σύμμαχοι του οργανισμού και να απορρίπτουμε τις βλαβερές.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:α) Οι έφηβοι επιλέγουν οι ίδιοι την τροφή τους αποκλίνοντας πολλές φορές από τις συνήθειες που έχουν αποκτήσει στην οικογένεια. Η ερευνητική εργασία έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους εφήβους με τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να διακρίνουν τις τροφές που συντηρούν σωστά τον οργανισμό και αυτές που βλάπτουν, προκαλώντας παχυσαρκία και ασθένειες.

β) Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  το μάθημα της φυσικής αγωγής, την βιολογία  και την  πληροφορική.

ΟΦΕΛΗ:

α) Η σωστή διατροφή εξασφαλίζει υγεία, σωστό σωματικό βάρος, καλή εμφάνιση, ευεξία και αυτοπεποίθηση.

β) Οι έφηβοι από τη διατροφή τους παίρνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή τους και τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

γ)  Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

δ)  Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων

ε) Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς

στ) Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)      Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου2)     Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα

3)     Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές, καταιγισμός ιδεών.

4)     Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5)     Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.)

6)     Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.)

7)     Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά

8)     Δημιουργία ερωτηματολογίων σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων.

9)     Παραγωγή  έντυπου  υλικού.

10)  Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα

11)   Δημιουργία  πρότασης ημερήσιου ή εβδομαδιαίου μενού για εφήβους.

12)  Αξιολόγηση

13)  Παρουσίαση  – αξιολόγηση

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)     Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διατροφικές συνήθειες ιστορικά στον ελλαδικό χώρο, εστιάζοντας σε πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και σήμερα.2)     Να μάθουν τα θρεπτικά συστατικά που είναι  αναγκαία για την καλή

λειτουργία του οργανισμού και τις τροφές που τα περιέχουν.

3)     Να αντιληφθούν την αξία της ισορροπημένης δίαιτας.

4)     Να είναι σε θέση ν’ αναγνωρίζουν τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων (συντηρητικά, χρωστικές, αντιοξειδωτικά, γλυκαντικά)

5)     Να τροποποιήσουν τις λανθασμένες διαιτητικές τους συνήθειες.

6)     Να συνειδητοποιήσουν ότι ισορροπημένη διατροφή σημαίνει πρόληψη. Και η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΠΟΡΟΙ : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

el.wikipedia.orghttp://www.somaygies.gr/

http://www.eufic.org/article/el/expid/basics-child-adolescent-nutrition_greek/

 

Σχολιάστε

Έχετε συνδεθεί ως ikourkoula. Αποσύνδεση;

 

Top

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

pame cinema

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

IMG_04006ο   ΓΕΛ    Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

ΕΡ.  ΕΡΓΑΣΙΑ:  »  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ»(  Β”  ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΟΜΑΔΕΣ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ

 

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ:

 

2). ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ:

 

3). ΗΘΟΠΟΙΟΙ :

 

4). ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ- ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ:

 

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΕΡΕΥΝΩΝ

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: Ιστορική  εξέλιξη  του  κινηματογράφου  και  ειδικότερα  του  Ελληνικού  κινηματογράφου ( έρευνα).

 

2). ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ:  Κινηματογράφος, τηλεόραση ( έρευνα  για   τις  επιλογές  ψυχαγωγίας  των  νέων,  ερωτηματολόγιο).

 

3). ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Σύγκριση  των  επιλογών  των  μαθητών  σχετικά με  τις  παραστατικές  τέχνες  (  Θέατρο, κινηματογράφος, ερωτηματολόγιο).

 

4). ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ- ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ : Επαγγέλματα   του  κινηματογράφου  -προοπτικές ( έρευνα)

 

5).ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ: Επαγγέλματα  της  τηλεόρασης- προοπτικές ( έρευνα)

 

 

ΣΧΕΔΙΟ    ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ.  ΕΤΟΣ:  2013-2014

ΣΧ.  ΜΟΝΑΔΑ:  6ο  ΓΕΛ  Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

Ο   ΤΙΤΛΟΣ  ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

             «  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ» (  Β΄ ΤΑΞΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο    Ειδικότητα       Ώρες       Άλλες Ε.Ε.  Επιμόρφωση

Κουρκουλάκος Η.      ΠΕ2               2                ΝΑΙ           ΟΕΠΕΚ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.  ΣΚΟΠΟΣ   ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ο γενικός  σκοπός  είναι  η  γνωριμία  των  μαθητών  με  τον  κινηματογράφο  και  άλλες  συναφείς  μορφές  τέχνης (   τηλεόραση, videoart  κ.α.)

Ερωτήματα :  α). Γνωρίζουν  οι  μαθητές  την  ιστορική  εξέλιξη  του  κινηματογράφου; β). Γνωρίζουν  την  οργάνωση  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  του; γ). Είναι  εξοικειωμένοι  οι  μαθητές  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την  αξιοποίησή  τους  για  τον κινηματογράφο  και  τα  θεάματα  ευρύτερα; δ). Γνωρίζουν  τις  συνθήκες  εργασίας, αλλά  και  τις  επαγγελματικές  ειδικότητες  που  εργάζονται  σε  αυτά; ε). Ποιές  είναι  οι   διέξοδοι  ψυχαγωγία ς που  επιλέγουν  οι  μαθητές; στ). Μπορούν  να  προετοιμάσουν  και  να  δημιουργήσουν μια   κινηματογραφική  ταινία; ζ). Εκτός  από  τους  ηθοποιούς,  ποιά  άλλα  επαγγέλματα  είναι   απαραίτητα  στο  σινεμά;

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ

Κριτήρια  επιλογής: α). Το  γεγονός  ότι    ο  κινηματογράφος  και   είναι  αρκετά  δημοφιλής  μορφή  τέχνης  στις  τάξεις  των  μαθητών  και  άρα  μπορούν  να  εκδηλώσουν  αυξημένο  ενδιαφέρον β). Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα γ). Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα δ). Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας .

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ: α). Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  τα  γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, αλλά  και  με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική β). Επιπλέον,  το  πρόγραμμα  συνδέεται  με  την  Κοινωνιολογία, την  κοινωνική και  πολιτική  Αγωγή  καθώς  και  με  το  Σχολικό  Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

ΟΦΕΛΗ: α).  Γνωριμία  των  μαθητών  με  το θέατρο, το  σινεμά και  τα  επαγγέλματα  που  απασχολούνται  σε  αυτά β). Ανάδειξη πολιτισμικής  και  ιστορικής  αξίας γ). Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών δ). Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων ε). Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς στ). Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

Γ’  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕΘΟΔΟΥ

1). Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου 2). Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα 3). Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές 4). Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων 5). Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.) 6). Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.) 7). Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά 8). Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  9).Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)  10). Εκπαιδευτικά  μαθήματα από  επαγγελματία  σκηνοθέτη 11). Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  « ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ» και  στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ  ΤΑΙΝΙΩΝ12).Προετοιμασία για  τη  δημιουργία ταινίας μικρού μήκους 13). Προβολές  ταινιών  από  τη  διεθνή και  την  ελληνική παραγωγή 14).  Ημερίδα  παρουσίασης στο  σχολείο.  13). Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας  15).  Παρουσίαση  – αξιολόγηση του  υλικού 16). Αναπαραγωγή  του  υλικού  σε  αντίτυπα  και αποστολή  τους  σε  φορείς   της  σχολικής   και  της  ευρύτερης  κοινότητας.

Δ’  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1). Δημιουργία   ταινία ς μικρού  μήκους . Θα  προηγηθεί  κινηματογραφική  εκπαίδευση και  πρακτικές  ασκήσεις  κατά  τις  συναντήσεις  για  την  εξοικείωση των  μαθητών.

2).   Εκπομπές  και  συνεντεύξεις. Αναπαραγωγή  συλλεκτικού  CD.

3). Εξοικείωση  των  μαθητών    με  το  σινεμά καθώς και  με  τις  συνθήκες  εργασίας  των  ηθοποιών,  σκηνοθετών, εικονοληπτών, σεναριογράφων κ.α.

4). Ανάπτυξη  συνεργασίας  μεταξύ  μαθητών  και  εκπ/κών

5).Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

6). Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  ΤΠΕ  και  ευρύτερα  με  τις  νέες  τεχνολογίες.

7).  Δημιουργία  στούντιο  επεξεργασίας  ήχου  και  εικόνας για  την πραγματοποίηση

μοντάζ.

8). Κινηματογραφικές  προβολές από  τη  διεθνή και  την  ελληνική  παραγωγή.

Ε΄ ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ-   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πόροι : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.

ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου,  βιντεοκάμερα,εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, λογισμικά  ηχογραφήσεων και  επεξεργασίας  ήχου και  εικόνας ,δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

ΣΤ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Wikipedia:  Λήμματα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.theatroedu.gr, www.karposontheweb.gr ,www.pamecinema.gr  www.ert-archives.gr

www.mixanitouxronou.gr           ( αφιερώματα  στο σινεμά και  σε σκηνοθέτες)

Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ    ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ο  ΓΕΛ   Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

                     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ     ΕΡΓΑΣΙΑ   Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

         ΘΕΜΑ:  «  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ»

                                    ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ:

2). ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ:

3).  ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

4).  ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ- ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ:

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:

 

 

                                  6o  ΓΕΛ   Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

                              ΣΧ.   ΕΤΟΣ      2014-2015

                                      ΤΑΞΗ  : Β’

                    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ        ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  ΘΕΜΑ

                        «   ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ»

1Η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  14/10/2014

1).  Χωρισμός   σε   ομάδες:

Α’   ΟΜΑΔΑ: Ιστορικοί  (  Ιστορική   εξέλιξη  του  κινηματογράφου  γενικά  και  ειδικά  του ελληνικού  κινηματογράφου).

Β΄ ΟΜΑΔΑ: Σκηνοθέτες ( σκηνοθέτης- επαγγελματική  μονογραφία, προοπτικές  επαγγέλματος).

Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Ηθοποιοί ( ηθοποιός-επαγγελματική  μονογραφία, προοπτικές  επαγγέλματος).

Δ΄ ΟΜΑΔΑ: Ηχολήπτες- εικονολήπτες ( επεξεργασία  ήχου και  εικόνας, προοπτικές  επαγγελμάτων).

Ε΄ΟΜΑΔΑ: Τεχνολόγοι, Παρουσιαστές ( Σύνθεση  εργασίας, παρουσιάσεων, κατασκευή blog-wiki  κ.α.)

2). Ανάθεση  ερευνών

α).  Η  ιστορική  εξέλιξη  του  κινηματογράφου και  ειδικότερα του  Ελληνικού  κινηματογράφου ( έρευνα).

β). Κινηματογράφος-τηλεόραση (  έρευνα  για  τις επιλογές  ψυχαγωγίας  των  νέων, ερωτηματολόγιο).

γ).  Σύγκριση  των  επιλογών των  μαθητών σχετικά  με  τις  παραστατικές  τέχνες  ( Θέατρο, κινηματογράφος,  ερωτηματολόγιο).

δ). Επαγγέλματα  του  κινηματογράφου- προοπτικές ( έρευνα)

ε). Επαγγέλματα  της  τηλεόρασης- προοπτικές ( έρευνα)

3). ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α).  κείμενο  εργασίας

β). παρουσιάσεις ppt

γ). κατασκευή  blog-wiki

δ). cd  με   τηλεοπτικές  και  ραδιοφωνικές  εκπομπές.

ε).  βίντεο  , φωτογραφίες  από  δράσεις και  κινηματογραφική  ταινία  μικρού  μήκους , που θα  παραχθεί.

στ). στατιστική  επεξεργασία  ερευνών  και  αποτελέσματα

ζ).  Παρουσίαση  του  υλικού  σε  σχετική  ημερίδα.

4). ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

α).  4  επισκέψεις  σε  χώρους  σπουδών  κινηματογραφικής  τέχνης, σε  στούντιο  κ.α.

β). Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ  ( παραγωγή  θεατρικού  κειμένου και  πραγματοποίηση  παράστασης).

γ). Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  «ΠΑΜΕ   ΣΙΝΕΜΑ;» ,  και  στο  Φεστιβάλ  μαθητικών  ταινιών  μικρού  μήκους.

δ ). Εκπαιδευτικά  σεμινάρια  για  την  κινηματογραφική  τέχνη  ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΡΠΟΣ).

Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ   ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

Σχολιάστε

Έχετε συνδεθεί ως ikourkoula. Αποσύνδεση;

 

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΡΟΤΖΕΚΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

3g_06ο   ΓΕΛ    Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

ΣΧ.  ΕΤΟΣ : 2014-2015-  Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΡ.  ΕΡΓΑΣΙΑ:  » ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΜΕΣΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ,ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ».

ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

 

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ:

 

2). ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:

 

3). ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:

 

4). ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ:

 

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:

 

  ΘΕΜΑΤΑ    ΕΡΕΥΝΩΝ

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: Ιστορία  του  ραδιοφώνου γενικά  και  του Ελληνικού ραδιοφώνου  ειδικά.

 

2).ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Έρευνα  για  τις  ραδιοφωνικές  συνήθειες  και  επιλογές  των  μαθητών  και  των  ενηλίκων ( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ).

 

3). ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ : Έρευνα  για  τις  μουσικές  επιλογές  των  μαθητών και  για  την  ιστορική  εξέλιξη διαφόρων  μουσικών  ρευμάτων ( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

4). ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Έρευνα  για  την  ηλεκτρονική  δημοσιογραφία ( διαδίκτυο, κοινωνικά  δίκτυα, ασφάλεια  στο  διαδίκτυο) ( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ).

 

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:  Συγκέντρωση και  επεξεργασία  του  υλικού, παρουσιάσεις, κείμενο  εργασίας, προσκλήσεις, αφίσες,  εκτυπώσεις.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ    ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ.  ΕΤΟΣ:  2014-2015

ΣΧ.  ΜΟΝΑΔΑ:  6ο  ΓΕΛ  Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

Ο   ΤΙΤΛΟΣ  ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

             « Το  ραδιόφωνο ως  μέσο  επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ως  διδακτικό   εργαλείο».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο    Ειδικότητα       Ώρες       Άλλες Ε.Ε.  Επιμόρφωση

Κουρκουλάκος Η.      ΠΕ2               2                ΝΑΙ           ΟΕΠΕΚ

                             ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.  ΣΚΟΠΟΣ   ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ο γενικός  σκοπός  είναι  η  γνωριμία  των  μαθητών  με ένα  από τα  ΜΜΕ, το ραδιόφωνο.

Ερωτήματα :  α). Γνωρίζουν  οι  μαθητές  την  ιστορική  εξέλιξη  του  ραδιοφώνου; β). Γνωρίζουν  την  οργάνωση  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  του; γ). Είναι  εξοικειωμένοι  οι  μαθητές  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την  αξιοποίησή  τους  για  τα ΜΜΕ και  ειδικότερα για  το ραδιόφωνο; δ). Γνωρίζουν  τις  συνθήκες  εργασίας, αλλά  και  τις  επαγγελματικές  ειδικότητες  που  εργάζονται  σε  αυτό; ε). Ποιές  είναι  οι μουσικές  επιλογές των  μαθητών και  πώς  αυτές  συνδέονται  με  την  ακρόαση  του ραδιοφώνου; στ). Μπορούν  να  προετοιμάσουν  και  να  πραγματοποιήσουν  ραδιοφωνικές εκπομπές, που θα μεταδοθούν από το  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ EUROPEAN SCHOOL RADIO ( https://blogs.sch.gr/esrblog).

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ

Κριτήρια  επιλογής: α). Το  γεγονός  ότι  τo ραδιόφωνο   είναι  αρκετά  δημοφιλές  στις  τάξεις  των  μαθητών  και  άρα  μπορούν  να  εκδηλώσουν  αυξημένο  ενδιαφέρον β). Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα γ). Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα δ). Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας .

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ: α). Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  τα  γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, αλλά  και  με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική β). Επιπλέον,  το  πρόγραμμα  συνδέεται  με  την  Κοινωνιολογία, την  κοινωνική και  πολιτική  Αγωγή  καθώς  και  με  το  Σχ.  Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

ΟΦΕΛΗ: α).  Γνωριμία  των  μαθητών  με  το ραδιόφωνο, τα ΜΜΕ και  τα  επαγγέλματα  που  απασχολούνται  σε  αυτά β). Ανάδειξη πολιτισμικής  και  ιστορικής  αξίας γ). Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών δ). Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων ε). Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς στ). Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

Γ’  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕΘΟΔΟΥ

1). Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου 2). Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα 3). Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές 4). Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων 5). Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.) 6). Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.) 7). Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά 8). Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  9).Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)   10). Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα 11). Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας 12). Αξιολόγηση 13).  Παρουσίαση  – αξιολόγηση 14). Αναπαραγωγή  του  υλικού  σε  αντίτυπα  και αποστολή  τους  σε  φορείς   της  σχολικής   και  της  ευρύτερης  κοινότητας 15). Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους  μέσω του ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 16). Δημιουργία  συλλεκτικού CD με τις  εκπομπές  των  μαθητών.

Δ’  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1). Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους απο  το  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ   EUROPEAN SCHOOL RADIO ( https://blogs.sch.gr/esrblog).

2).  Ραδιοφωνικές  εκπομπές  και  συνεντεύξεις. Αναπαραγωγή  συλλεκτικού  CD.

3). Aπόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  από τους  μαθητές για  τον τρόπο  και  τ  μέθοδο πραγματοποίησης μια ς ερευνητικής  εργασίας.

4). Εξοικείωση  των  μαθητών  με  το ραδιόφωνο και  τα  άλλα  ΜΜΕ καθώς  και  με  τις  συνθήκες  εργασίας των Δημοσιογράφων.

5).Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

6). Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  ΤΠΕ  και  ευρύτερα  με  τις  νέες  τεχνολογίες.

7).  Βελτίωση  των  υποδομών  του  σχολείου  για  την πραγματοποίηση  εκδηλώσεων, παραστάσεων και  προγραμμάτων.

Ε΄ ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ-   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πόροι : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.

ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, λογισμικά  ηχογραφήσεων και  επεξεργασίας  ήχου, δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

ΣΤ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1). Λεύκωμα  παραγωγής  ΕΡΤ; « 70 ΧΡΟΝΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

2). Wikipedia:  Λήμμα:  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.ertarchives.gr, www.ellinikoradiofono.gr, www.apodimos.gr ( Αφιέρωμα  στο Ελληνικό ραδιόφωνο).

www.mixanitouxronou.gr

Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ    ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

                                   6o  ΓΕΛ   Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

                              ΣΧ.   ΕΤΟΣ      2014-2015