Ωράριο Λειτουργίας

Χειμερινό ωράριο εξυπηρέτησης κοινού (Σεπτέμβριος – Ιούνιος):  14:00-18:00

Αλλαγή τρόπου διεκπεραίωσης διοικητικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και όσο αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες του Δ.Ι.Ε.Κ ΚΕΡΚΥΡΑΣ θα τηρηθούν τα ακόλουθα μέτρα:

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ: Οι σπουδαστές-στριες θα στέλνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα επισυνάπτουν φωτογραφία της ταυτότητάς τους.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος των Βιβλίων Πρακτικής εξυπηρετούνται κατόπιν ραντεβού.  Οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οργανόγραμμα – Επικοινωνία

Διευθυντής: Πιτσινής Πέτρος

Υποδιευθύντρια: Χυτήρη Αγγελική

Υποδιευθυντής: Μαλλιαρός Νικόλαος

Μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι: Μίτσουλης Οδυσσέας,  Γαστεράτος Ιωάννης

Αποσπασμένοι διοικητικοί υπάλληλοι:  Ντεβετζή Ελισάβετ

 

Έδρα ΙΕΚ:

 • Τηλεφωνικοί αριθμοί
  • Διευθυντής: 26610.33255
  • Γραμματεία: 26610.47530
 • FAX: 26610.47531
 • e-mail:
 • dimosio.iek.kerkyras@gmail.com

Διεύθυνση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12, Μανδούκι Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα.

(Σχολικό συγκρότημα Τεχνικών Λύκειων – Ισόγειο)

Παράρτημα Λευκίμμης:

 • Τηλ. αριθμός: 2662022661
 • e-mail:
 • parartima.iek.lefkimmis@gmail.com
 • Διεύθυνση: Άγιοι Θεόδωροι, Τ.Κ. 49080, Λευκίμμη. (Λύκειο Λευκίμμης)

Επιλογή κατηγορίας ενδιαφέροντος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ Π.A.

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ Κέρκυρας που βρίσκονται στην διαδικασία της εξαμηνιαίας υποχρεωτικής ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ή πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, να κάνουν εγγραφή στο e-class στο μάθημα ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για τις εξελίξεις που αφορούν τις διαδικασίες και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο :

http://iek-kerkyr-new.ker.sch.gr/eclass/courses/PRAKTIKIASKISI101/

Για την εγγραφή σας στη πλατφόρμα του eclass ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη:

http://iek-kerkyr-new.ker.sch.gr/eclass/modules/auth/formuser.php

 

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνουεκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας: ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή Πρακτικής άσκησης, δεν επιτρέπονται.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως και για 5 ημέρες εβδομαδιαίως.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.

Σύμφωνα με την 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019) Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο εργοδότης που απασχολεί πρακτικά ασκούμενο υποχρεούται σε συμπλήρωση του εντύπου Ε 3.5 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ΠΡΙΝ την έναρξη της πρακτικής άσκησης. (Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την ενότητα «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»

Παρακαλούμε να τη διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τις παρακάτω εγκυκλίους/αποφάσεις και να τις γνωστοποιήσετε στον υποψήφιο εργοδότη ή τον φορέα απασχόλησης όπου θα απευθυνθείτε για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

 

ΕΝΑΡΞΗ – Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ    Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ το αργότερο 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ  [ doc PDF ]
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [ docPDF ]
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΑ , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [ doc PDF ]
 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗΣ [ doc PDF ]
 8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (3 Αντίτυπα) [ doc PDF ]
 9. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ  [ Συμπληρώνεται on-line – https://mis.inedivim.gr/iek-microdata ]
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) [ doc PDF ]
 11. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ PDF ]

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ :

 • Η αίτηση έναρξης ΠΑ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο ασκούμενος ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξει: 1) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιείται από άλλους φορείς (όχι ΙΝΕΔΙΒΙΜ), 3) ΔΕΝ επιθυμεί την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.
 • Ο Ασκούμενος με τον εργοδότη συμπληρώνουν και υπογράφουν την ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία υποβάλλονται στο ΙΕΚ για ΘΕΩΡΗΣΗ και στη συνέχεια λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.
 • Η βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ γίνεται μόνο με επίσημα έγγραφα (πχ Βεβαίωση Απογραφής από e-ΕΦΚΑ, Βεβαίωση ΙΚΑ κλπ.)
 • Βιβλίο Πρακτικής που δεν είναι εκτυπωμένο σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (φέρει στο κάτω μέρος κάθε σελίδας λογότυπα ΕΣΠΑ/ΕΕ), θεωρείται ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ. Ομοίως ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ είναι τα βιβλία που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα και καθαρογραμμένα σε κάθε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο φύλλο, με αναλυτικές περιγραφές και υπογραφές του ασκούμενου, καθώς και τις υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη.
 • Όλα τα έγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να είναι πλήρως συμπληρωμένα με ορθότητα και σαφήνεια. Συντομογραφίες, υποκοριστικά ονομάτων ή ακρωνύμια απαγορεύονται. Η προσκόμιση ελλιπώς συμπληρωμένων ή δυσανάγνωστων εγγράφων έχει ως συνέπεια την αναβολή ή και ακόμη την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών.
 • Το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ  συμπληρώνεται μετά την έκδοση της έγκρισης έναρξης (on-line στη δ/νση:  https://mis.inedivim.gr/iek-microdata )

 

ΛΗΞΗ / Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   Α Σ Κ Η Σ Η Σ

 Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (960 ώρες) ο ασκούμενος πρέπει ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ  τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ [ doc PDF ] (συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
 2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ [ doc PDF ] (συμπληρώνεται από τον πρακτικά ασκούμενο)
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ [ PDF ] (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ / Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   Α Σ Κ Η Σ Η Σ

 ΜΟΝΟ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, ο Ασκούμενος ή ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ και ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 1. ΙΕΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ της πρακτικής άσκησης ψηφιακά υπογεγραμμένη.
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη) [ doc PDF ]
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021). Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και υλοποίησης.

 

 • Οι Καταριζόμενες/νοι ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τη Φοίτηση & την Πρακτική Άσκηση ανατρέχοντας στο Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ και τις Εγκυκλίους που διέπουν την Πρακτική Άσκηση, οι οποίες είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΟΛΑ τα έντυπα διατίθενται σε δύο τύπους: Μορφή DOC (κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφου στον υπολογιστή) και Μορφή PDF (κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα).


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α    Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ    Α Σ Κ Η Σ Η Σ

 

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iek.kerkyras@gmail.com
  • Τηλεφωνικώς 2661047530
  • Στο Δ.ΙΕΚ, (Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00 – 20:00)

 

 

Ανακοίνωση αλλαγών προγράμματος τελικών εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2021Β

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022  με ορισμένες αλλαγές στα Τμήματα Φυλάκων, Αισθητικής, Δασικής, Διασώστες, Υποκριτικής, Τουρ. Μονάδων :

Επιπλέον αυτών υπάρχουν μικρές τροποποιήσεις σε Κομμωτική Α1 και Βρεφονηπιοκόμους Γ1 (26/1/2021)

Επίσης το μάθημα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ του Τμήματος Ναυτιλίας Γ1 μεταφέρεται από την Τρίτη 1/2/22 την Τετάρτη 9/2/22 στη Β’ βάρδια :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021Β -05

 

Η καταρτιζόμενη με ΑΜΚ 3750 καλείται σε 2η επανεξέταση μαθήματος παρελθόντος εξαμήνου στο μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

 

 

Σεμινάριο ονυχοπλαστικής

Την Δευτέρα 10/01/22 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στο Δημόσιο Ιεκ Κέρκυρας το σεμινάριο ονυχοπλαστικής και η παρουσίαση προιόντων απο την εταιρία Alezori για τις σπουδάστριες της αισθητικής.Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία Alezori για το υπέροχο σεμινάριο και για τα προίοντα που έδωσε στο ΙΕΚ.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Νικηφόρου Ευφροσύνη.
 20220110 155944 20220110 154237    processed 4bbfc7ad 06fc 450f 8d73 f8236eaae745 WXUyKX1f processed 6da51f5d 026e 48e2 9add 5ce721bc7bbf XoS5tp9s processed 6a6a36d6 c446 4eb7 b202 800aca97992f J9YjeQKA 20220110 175538 processed fd59f2a9 7c5b 4bf8 9c72 71c5387b8fef 6NzF9PHu

Ανακοίνωση βαθμολογιών εξετάσεων προόδου εξαμήνου 2021Β

Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων προόδου για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β:

Βαθμολογία προόδου 2021Β

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

Η ισχύς του αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ΔΙΕΚ Κέρκυρας σας εύχονται Καλή Χρονιά με υγεία και πρόοδο .
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στα Δημόσια ΙΕΚ ξεκινούν  στις 7 Ιανουαρίου.

Σας ενημερώνουμε ότι τα ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 24/12/2021 έως και 6/1/2022.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά σε όλους!

Χορήγηση διπλωμάτων και βεβαιώσεων Πιστοποίησης παρελθόντων ετών

Μετά από σειρά αιτημάτων που λάβαμε για τη χορήγηση διπλωμάτων Πιστοποίησης παρελθόντων ετών, σας πληροφορούμε ότι :

1.   Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η χορήγηση των διπλωμάτων έως και την εξεταστική περίοδο 2009, πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας.

2.   Από  την εξεταστική περίοδο 2010 και μετά, η χορήγηση βεβαιώσεων και διπλωμάτων πιστοποίησης πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Η παραλαβή των διπλωμάτων και πτυχίων  γίνεται από τα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία), αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού (θα απευθύνετε το αίτημά σας μέσω του protocol@eoppep.gr). Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνεται η παραλαβή μέσω της διαδικασίας εξουσιοδότησης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να εκτυπώσετε την Εξουσιοδότηση ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/xorigisi_diplomaton_ptyxion_iek

Διακοπή φοίτησης καταρτιζομένων εξαμήνου 2021Β

Σας ανακοινώνουμε την κατάσταση των καταρτιζομένων, στους οποίους διακόπτεται η φοίτηση με πράξη Δ/ντη λόγω υπέρβασης του ορίου των απουσιών σε όλα τα μαθήματα.

Καταρτιζόμενοι που δεν υστερούν στην παρούσα φάση σε όλα τα μαθήματα, θα κριθούν ως ανεπαρκούς φοίτησης στο τέλος του εξαμήνου με πράξη του Συλλόγου διδασκόντων αυτή τη φορά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση του ορίου των απουσιών ακόμη και σε ένα μάθημα δεν επιτρέπει τη συνέχιση της φοίτησης του καταρτιζόμενου σε επόμενο εξάμηνο, δίνει όμως τη δυνατότητα για εξέταση και κατοχύρωση των μαθημάτων που δεν υπερέβη το όριο των απουσιών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΜΚ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2021Β

 

Παράταση βεβαιώσεων για μειωμένο κόμιστρο για καταρτιζόμενους ΙΕΚ

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων:

Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021)  και κατόπιν επικοινωνίας μας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,  σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021,  θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι  βεβαιώσεις φοίτησης. Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.​

 Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στην Κατάρτιση καθώς υπάρχει νέος  Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Ι.Ε.Κ.  που τέθηκε σε ισχύ την 16/2/2022.

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων