ΒΠ – ΛΣ – Εγκατάσταση WordPress

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΛΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΛΣ – Εγκατάσταση WordPress

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε:

  • Πως κατεβάζουμε μία web εφαρμογή
  • Πως την αποσυμπιέζουμε
  • Πως την εκτελούμε

 

Η άσκησή μας!

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πρόχειρες σημειώσεις για να :

  1. Εγκαταστήσετε το wordpress στον προσωπικό σας φάκελο στο koita.me
  2. Να εξηγήσετε, τι κάνουμε σε κάθε γραμμή

Στείλτε την απάντησή σας είτε με φωτογραφία είτε με άλλο τρόπο στο email του καθηγητή σας!

Συμβουλή:

Αντιγράψτε τις παρακάτω γραμμές σε ένα τετράδιο για να μπορείτε να τις βλέπετε όταν θα είστε στο koita.me (σε περίπτωση που μπαίνετε από κινητό).

http://koita.me/~haritak
cd public_html
ls -l
mv index.html index.html.old
wget https://el.wordpress.org/latest-el.tar.gz
ls -l
tar xvfz latest-el.tar.gz
ls -l
http://koita.me/~haritak

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται