ΒΠ – ΛΣ – apt update / upgrade / remove / install

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΛΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΛΣ – apt update / upgrade / remove / install

ΒΠ – ΛΣ – Συντήρηση Λειτουργικού συστήματος

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται