ΒΜ – 4ο μάθημα

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΜ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΜ – 4ο μάθημα

Η σημερινή άσκηση

Ένα μικρό Quiz!

Στο σημερινό μάθημα

Μιλήσαμε για τα βήματα επίλυσης ενός υπολογιστικού προβλήματος.

(Από το βιβλίο παράγραφος 2.3 σελίδες 18 μέχρι 21.)

Προσοχή στα :

  • Δεδομένα
  • Ζητούμενα
  • Κατανόηση

Η κατανόηση απαιτεί:

  • ορθότητα
  • πληρότητα
  • σαφήνεια

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται