1: Αφού επιλέξετε συνδυασμούς τιμών και ποσοτήτων από τον πίνακα που βρίσκεται στα αριστερά  μπορείτε να δείτε την κατασκευή της καμπύλης ζήτησης στο σύστημα των αξόνων στα δεξιά. Τι παρατηρείτε […]

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3. Νόμος ζήτησης – Καμπύλη ζήτησης Νόμος της Ζήτησης Ο καταναλωτής στην επιδίωξή του να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του από την κατανάλωση ενός αγαθού επηρεάζεται βασικά: […]

ΚΕΦ.7  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡ.7.2 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας παρ.7.2.3 Ο τουρισμός Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στους ξένους επισκέπτες και ο Ξένιος Δίας εθεωρείτο ο προστάτης των […]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΑΡ.12.6 Έλληνες Ευεργέτες και μεγάλες προσωπικότητες του Ελληνισμού Η έννοια της ευεργεσίας συνδέεται με τον θεσμό της χορηγίας στην Αρχαία Ελλάδα. Από την ελληνιστική περίοδο αν […]

1.Γνώσεις Βασικές αρχές διοίκησης Πολύ καλά τα θέματα λογιστηρίου Σύνδεση της θέσης ευθύνης με τη δραστηριότητα της επιχείρησης 2. Ικανότητες Διανοητικές Ανθρώπινες Τεχνικές 3. Χαρακτηριστικά πεοσωπικότητας Πρωτοβουλία Φιλοδοξίες Αυτοπεποίθηση εντιμότητα […]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στα πλαίσια της 5ης συνεδρίας https://docs.google.com/forms/d/1GuVwb9ifLxPlY8d3NorrVm5viPnyKNJgHrT5WBsrN-M/edit?ts=5a9e99b2  

https://blogs.sch.gr/svalsam/ Προς αξιολόγηση Κατάλληλο και έγκυρο περιεχόμενο.   ναι Λειτουργική διεπαφή χρήστη και ευκολία πλοήγησης. ναι Αισθητική της προβολής του περιεχομένου. (Χρώματα, εικόνες, διαγράμματα κ.λπ.)   Αρκετά καλή είναι αρκετά […]