Φέτος για 2η σχολική χρονιά λειτουργεί και πάλι το κυλικείο κοινωνικού χαρακτήρα, μια και κανείς επιχειρηματίας δεν το αναλαμβάνει! Παρέχονται προϊόντα στα παιδιά με κουπόνια που προμηθεύονται από το Σύλλογο Γονέων ή σε περίπτωση μεγάλης οικονομικής αδυναμίας, δίνονται δωρεάν! Επίσης η οικονομική διαχείριση και η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του 15μελούς και τον […]