Γενικές πληροφορίες

To Μουσικό Σχολείο Σάμου ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018 με έδρα την πόλη της Σάμου. Προσωρινά το σχολείο συστεγάζεται σε σχολικό συγκρότημα μαζί με το 1ο και 2ο Γυμνασίο Σάμου στην οδό Κανάρη 13.

Για την περίοδο 2021-2022 λειτουργούν τρεις τάξεις, η Α’, η Β’ , η Γ’  Γυμνασίου και η Α’ Λυκείου.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου & Λυκείου
Για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των μουσικών γυμνασίων πατήστε εδώ.
Για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μουσικών λυκείων πατήστε εδώ.

Τρόπος εισαγωγής
Η εισαγωγή στο μουσικό σχολείο γίνεται με δύο διαφορετικού τύπου εξετάσεις:

Α. Εισαγωγικές εξετάσεις για την Α’ τάξη Γυμνασίου. Διενεργούνται κάθε Ιούνιο για τους απόφοιτους της Στ’ τάξης Δημοτικού. Για τον τρόπο εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια πατήστε εδώ . Για το περιεχόμενο των εξετάσεων πατήστε  εδώ.
Β. Κατατακτήριες εξετάσεις για όλες τις υπόλοιπες τάξεις (από Β’ Γυμνασίου ως Γ’ Λυκείου). Διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο. Επισκεφτείτε τη σελίδα του σχολείου για την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων εδω.

Λειτουργία Μουσικών Σχολείων
Για τον τρόπο λειτουργίας των μουσικών σχολείων πατήστε εδω.