Την Τετάρτη 4-11–2015 λόγω συνδικαλιστικής αδείας των καθηγητών το σχολείο   θα μείνει κλειστό.