Βιωματκή Δράση «Εγώ και το φαγητό» τμήμα Α2  Σχολ. Ετος 2014-2015

Βιωματική Δράση «Σχολική εφημερίδα» τμήμα Β1  Σχολ. Ετος 2014-2015

Επιβλέπουσα καθηγήτρια Ναυσικά Μαρία Βλάσση.