Ασφάλεια στο διαδίκτυο στο δημοτικό.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά από 13 εώς 15 ετών

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά Λυκείου.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για τους  ενήλικες.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για τους εκπαιδευτικούς.

Επιβλέπων Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19

Ιωάννης Μπιναρδόπουλος.

Τρίτη 12/5/2015 και ώρα 10:00 π.μ

θα γίνει παρουσίαση των εργασιών απο τους μαθητές στο αμφιθέατρο του σχολείου μας.