Ερωτηματολόγιο για την Ασφάλεια του Διαδικτύου

1.Πόσες ώρες ασχολείσαι καθημερινά με το Διαδίκτυο;

α. Καμία

β. 1-2 ώρες

γ. 2-3 ώρες

δ. Παραπάνω από τρείς ώρες

2.Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;

α. Για να ψυχαγωγηθείτε

β. Για να ενημερωθείτε

γ. Για να βρείτε πληροφορίες

δ. Για άλλους λόγους

3.Σου έχει τύχει ποτέ να δεχτείς απειλή από άγνωστο στο Διαδίκτυο;

α.Καμία

β.Μία φορά

γ.Δύο φορές

δ. Παραπάνω από δύο φορές

4.Δέχεσαι τα αιτήματα φιλίας από αγνώστους;

α.Ναι

β.Όχι

5.Σε έχουν εκβιάσει ποτέ στο Διαδίκτυο;

α.Ποτέ

β.Λίγες φορές

γ. Πολλές φορές