Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

Ευριπίδη, Ελένη Γ’ Γυμνασίου.

 

Ανθολόγιο Φιλοσοφικών  Κειμένων.