Αρχ. Ελλ Α ΓΥΜΝ

Σας στέλνω όσα κάναμε στο μάθημα. Σας υπενθυμίζω πως αυτά θα τα ελέγξουμε τη Δευτέρα 27 Απριλίου. Για Τετάρτη στις 11-12 έχουμε Γλώσσα και Κείμενα. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Αρχ. Ελλ Α ΓΥΜΝ ασκ Α,Β ΚΛΊΣΗ

ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ Α΄ΚΛΙΣΗ ΘΕΩΡΙΑ