Γ΄ Επανάληψη στον Παρακείμενο

Γ Γερμανικά: Επανάληψη στον Παρακείμενο

Στη δραστηριότητα αυτή πρέπει να αντιστοιχήσεις την καρτέλα του ρήματος στον Ενεστώτα με την καρτέλα του αντίστοιχου ρήματος στον  Παρακείμενο

https://learningapps.org/5077594