Αρχεία για 3 Φεβρουαρίου 2014

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δευτέρα, Φεβρουάριος 3rd, 2014

Στις 21 Ιανουαρίου το Γυμνάσιο Αρέθουσας επθσκεύθηκε το Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου όπου ενημερωθήκαμε από την κινητή μονάδα Αιμοδοσίας παρακολουθώντας παράλληλα την διαδικασία. Όλο το κλίμα ευαισθητοποίησε σημαντικά τους μαθητές/τριες του σχολείου μας ανπτύσοντας το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς.