Αρχεία για 8 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Σάββατο, Σεπτέμβριος 8th, 2012

Στις 15   Νοεμβρίου 2011 επισκέφτηκε το Γυμνάσιο Αρέθουσα το»Glossmobil» – » Γερμανικά σε κίνηση » . Αυτό το ιδιαίτερο  » σχολικό » όχημα  ήταν φορτωμένο με πολλούς δημιουργικούς τρόπους παρουσίασης της γλώσσας , της ιστορίας και του πολιτισμού της Γερμανίας . Οι μαθητές διασκέδασαν , χόρεψαν , έπαιξαν και μέσα  από  παρουσιάσεις , παιχνίδια και […]