Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-21», καλούνται οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων του γυμνασίου, εφόσον το επιθυμούν, να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του συνόλου ή μέρους των προσφερόμενων μαθημάτων, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας, μέχρι την Τετάρτη 25/11/2020, την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί, πατώντας στο παρακάτω link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH1iPBbnc34e1A33iBsr7pyGkwkEuTp-DXqgeTdBMt-ecb_w/viewform?usp=sf_link