Σχετικά: Μαριάνθη Κοταδάκη

Πλήρες Όνομα
Μαριάνθη Κοταδάκη
Δικτυακός Τόπος
Λεπτομέρειες

Hello, everybody! My name is Marianthi Kotadaki and I am a School Advisor for teachers of English in Ilia, Peloponnese. I come from Piraeus, Greece, and I hold a degree in English Language and Literature by the National and Kapodistrian University of Athens. My Master’s Degree is in EFL/ESL teaching. I have organised and participated in a series of seminars, workshops and coferences at local, regional and international level. I activate myself in creating teaching and training material through the use of various tools and parts of such work have been published in conference proceedings. Besides English, I speak French at C level and my favourite pastimes are travelling, ICT and creative writing.


Περισσότερες πληροφορίες

Άρθρα από Μαριάνθη Κοταδάκη: