Άσκηση στην εκατοντάδα (εύκολο)

0

Συγγραφέας: gpapanasta | Κατηγορία Μαθηματικά | , στις 26-09-2011

Άσκηση στην εκατοντάδα: Αισθητοποίηση της θέσης των δεκάδων και των μονάδων.
Κατάλληλη και για Τ.Ε. Ενότητα 9η-Κεφάλαιο 58ο-Οι αριθμοί μέχρι το 100-Χρήμα Βιβλίο Μαθητή Α΄Τάξης

Η απόκτηση της μαθηματικής γνώσης: Από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο

α) Οριζόντια και κάθετη μαθηματικοποίηση

Η γνώση-μάθηση κινείται σε διαδοχικά πλαίσια αφαίρεσης. Για να μπορέσουν οι μαθητές να περάσουν από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, ομαδοποιούν έννοιες με κοινές ιδιότητες και δημιουργούν μέσα από τη διαδικασία της αφαιρετικής σκέψης έννοιες ανώτερης τάξης. Για να το επιτύχουν όμωςαυτό, χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία – ανα­παραστάσεις: εποπτικό υλικό για το σχηματισμό των εννοιών, σχήματα, σχεδιαγράμματα, μο­ντέλα, σύμβολα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η εξοικείωση των μαθητών με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων αναπαρά­στασης πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο της μαθηματικής εκπαίδευσης, καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν τα δικά τους μοντέλα με τα οποία προσεγγίζουν τη γνώση κάθε φορά. (Μαθηματικά Β΄Δημοτικού Βιβλίο Δασκάλου)

Κατάλληλη και για επανάληψη στις τρεις πρώτες ενότητες του: Βιβλίου Μαθητή Β΄Τάξης Κεφάλαια 1-23

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων