Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια

Link προβολής σχετικού βίντεο: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-MuJbQH3Wj4fK1CP3_lCeQ3qJTtcibMm

Μακέτα σχεδίασης:

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point:

 » Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το έργο της Επιμόρφωσης Β1…

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές

 » Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια

Link προβολής σχετικού βίντεο: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-MuJbQH3Wj4fK1CP3_lCeQ3qJTtcibMm

Μακέτα σχεδίασης:

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point:

 » Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την Επιμόρφωση Β1…

Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), όπως έχει καθιερωθεί να αναφέρονται, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και να φέρει θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.

Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, σε παγκόσμιο

 » Διαβάστε περισσότερα