Περιγραφή

Στο ιστολόγιό μας συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου.