Σενάριο μαθήματος: Υλικό Υπολογιστή

Το παρακάτω αρχείο παρουσιάζει ένα ενδεικτικό σενάριο για το υλικό του υπολογιστή.

  • Μάθημα: Πληροφορική Γυμνασίου
  • Κεφάλαιο: Υλικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Ενότητα: Γνωρίζω τον Υπολογιστή
  • Μηχανή αναζήτησης: Google
  • Λέξεις-κλειδιά αναζήτησης: Εκπαίδευση, Πληροφορική Α’ Γυμνασίου, Υλικό Υπολογιστή
  • Ηλικίες στις οποίες απευθύνονται οι δραστηριότητες: 12-14
  • Θέση στο διαδίκτυο [διεύθυνση (URL)]: https://www.flipsnack.com/goa56tk/senarioylikohy.html