Ωριαίο διαγώνισμα

 

 


ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Β΄   ΜΕΡΟΣ

(σελ. 153- 169 )

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

  1.     Να αντιστοιχίσετε τη σωστή χρονολογία δίπλα από το ιστορικό συμβάν:

 

1 .  Σεπτέμβριος 1923   ……    Α .  Ταμείο Περιθάλψεως προσφύγων

2 1922-1925               ……    Β .  Οι γυναίκες πλειονότητα εργατών

                                                       στην   κλωστοϋφαντουργία

 3 από το 1925             ……  Γ.    Διπλασιάστηκε ο αριθμός των

                                                       βιομηχανικών  μονάδων

4 .   1924                        ……  Δ .   Συμφωνία της Άγκυρας               

5.   Ιούνιος 1925             ……  Ε .    Σύμβαση της Άγκυρας

6 .  Δεκέμβριος 1926    ……… Στ .  Συμφωνία των Αθηνών

7 . 10 Ιουνίου 1930       ……… Ζ .   Ήττα φιλελευθέρων

8 . εκλογές 1932, 1933 ……… Η .   Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης

                                                       Ανταλλαγής  πληθυσμών

9. 1922 – 1932             ……… Θ.    Ίδρυση της ΕΑΠ

10 . 1930                    ………  Ι .  Υπουργείο Προνοίας και

                                                        αντιλήψεως

                      (Μον. 20 )  

 

2.Να αποδώσετε σύντομα: 

 

Ι   Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην εξωτερική πολιτική : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

ΙΙ  Επίδραση της άφιξης των προσφύγων στην ένταξη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 ΙΙΙ  Συμβολή των προσφύγων στην  ανάπτυξη της λαϊκής και της λόγιας μουσικής :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                 (Μον. 30 )

 

 

3.Τι διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

4 1. «Στα 1927 λειτουργούν περισσότεροι από 4.000 ταπητουργικοί αργαλειοί…»

Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία του παραθέματος να δείξετε  την ώθηση που έδωσε η άφιξη των προσφύγων στην άνθηση της βιοτεχνίας

Πολύ σαφείς είναι επίσης οι πρόοδοι στην ταπητουργία που βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πράγματι, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας φέρνουν μαζί τους πολύτιμες παραδόσεις, αναγόμενες στο Βυζάντιο, τόσο στην ταπητουργία, όσο και στην κεραμική, ώστε η Ελλάδα από τα 1926 να μπορεί ν’ ανταγωνίζεται με επιτυχία σ’ αυτό το πεδίο τις χώρες της Ανατολής και προ πάντων την Τουρκία. Στα 1927 λειτουργούν περισσότεροι από 4.000 ταπητουργικοί αργαλειοί, από τους οποίους τα 2/3 στην Αθήνα και στον Πειραιά και το 1/3 στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή η βιοτεχνία απασχολεί 10.000 εργάτες. Από την παραγωγή τα 80% τα εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το υπόλοιπο το πουλούν στην Ελλάδα και σης διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στα 1929 ιδρύεται ο Αυτόνομος Ταπητουργικός Οργανισμός και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.


Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία

                  (Μον. 30 )

 

 

Αφήστε μια απάντηση