ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Α΄  ΜΕΡΟΣ

(σελ. 116 – 152 )

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

1.Να γράψετε σύντομα τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων:

 

Ι Ανωτάτη Διεύθυνση Περιθάλψεως:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ΙΙ Αμελέ Ταμπουρού ( τάγματα εργασίας ) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 ΙΙΙ  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                           (Μον. 30 )

 

2.Έλληνες από την περιοχή της Βουλγαρίας καταφθάνουν στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα   (να γράψετε ένα σύντομο κατατοπιστικό σημείωμα συνθέτοντας τις πληροφορίες από το σχολικό σας βιβλίο );

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

3.Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα : Ιστορικές πηγές – σημασία :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από το σχολικό σας βιβλίο και από το ιστορικό παράθεμα να εντοπίσετε τα εμπόδια που συνάντησε η Πατριαρχική επιτροπή στην προσπάθειά της για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων στην Αν. Θράκη και τα παράλια της Προποντίδας

 

 

 

ΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

Οι πρόσφυγες φυσικά και οικονομικά ήταν εξαντλημένοι. Επιπλέον, στους τόπους τους θα συναντούσαν πολλά προβλήματα. Τα σπίτια τους, στην Αν. Θράκη και στα Μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας, είχαν πολλές ζημιές. Η Μάδυτος, η Κριθιά, η Καλλίπολη και η περιφέρεια των Δαρδανελλίων είχαν καταστραφεί εντελώς, γιατί είχαν βομβαρδιστεί από τους Συμμάχους . Οι παλιννοστήσαντες εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο Αγά Δερέ, το Κιλίτ Μπάχρ και στα εγκαταλελειμμένα κατασκηνώματα και υπόστεγα του στρατού. Όσα χωριά δεν είχαν καταστραφεί ήταν κατειλημμένα από Μουσουλμάνους μεταξύ των οποίων ήταν και Αλβανοί και Βόσνιοι Μουσουλμάνοι , που ήρθαν από τα μέρη που είχαν χάσει οι Τούρκοι τελευταία . Μπρος σ’ αυτή την κατάσταση, η Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή συνέστησε την αναβολή της παλιννόστησης. Η λαχτάρα όμως των προσφύγων για τις πατρίδες τους ήταν τόσο μεγάλη που παρά τις άσχημες συνθήκες η παλιννόστηση συνεχίστηκε.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
Μπρος σ’ αυτήν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, επιβάλλετο η Επιτροπή αναγκαστικά να σπεύσει να παράσχει την περίθαλψη που έπρεπε στους εν κινήσει πρόσφυγες που παλιννοστούσαν. Η περίθαλψη συνίστατο στην παροχή των αναγκαίων μεταφορικών μέσων, την τροφοδοσία, την πρόχειρη στέγαση και την ιατρική επίβλεψη.

Και στους μεν μικρούς σταθμούς, η περίθαλψη αναγκαστικά ήταν στοιχειώδης, αφού πραγματοποιείτο από τα μέλη τους. Στα μεγάλα, όμως, κέντρα, όπου η κίνηση ήταν σημαντική, υπήρχε ειδική υπηρεσία με την εποπτεία των υποεπιτροπών, οι οποίες παρείχαν πιο συστηματική και πιο πλήρη περίθαλψη.

Έτσι, στο Βατούμ, την Τραπεζούντα, την Κερασούντα, την Πά-νορμο, τη Νικομήδεια και την Κων/πολη, κοινοτικά ιδρύματα και διάφορα άλλα οικήματα χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των παλιννοστούντων. Συγκροτήθηκαν, δε, συσσίτια, που παρείχαν τροφή σ’ αυτούς, ενώ γιατροί, μέλη των επιτροπών, ακόμη και εμμίσθως, χορηγούσαν τις πρώτες βοήθειες στους αρρώστους. (Π.Κ.Ε. Αιλιανός, σελ. 366) (Έγγραφο 14 Ιανουαρίου/9 Μαρτίου 1919)

 

 

 

Πηγή : http://pontosforum.4.forumer.com/index.php?showtopic=3021

Απόσπασμα από την ομιλία του συγγραφέα Άρη Κυριαζή στην Παρουσίαση του βιβλίου του  <ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ στις Γλυκές Πατρίδες 1918-1922> που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2007.

 

 

 

 


 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Α΄  ΜΕΡΟΣ

(σελ. 116 – 152 )

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

1.Να γράψετε σύντομα τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων:

 

Ι Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ΙΙ Οργανισμός:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 ΙΙΙ  Ανωτάτη Διεύθυνσις Περιθάλψεως :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                           (Μον. 30 )

 

2. Τι περιλάμβανε η μέριμνα για τους πρόσφυγες κατά τα έτη 1914-1921 ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

3.Η σύσταση και το έργο του Υπουργείου Περιθάλψεως μετά τον πρώτο διωγμό, κατά την Παλιννόστηση και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

4. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του κειμένου, να σχολιάσετε την αίσθηση προσωρινότητας που είχαν οι πρόσφυγες σε σχέση με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, και να αιτιολογήσετε τις κατηγορίες που απηύθυναν στο ελληνικό κράτος από το 1923 και εξής με συγκεκριμένες αναφορές.

 

 Το 1924 δημιουργείται στη Μυτιλήνη μια υποτυπώδης οργάνωση των προσφύγων Αϊβαλιωτών με την επωνυμία «Κοινότης Κυδωνιών, Μοσχονησίων και πέριξ εν Ελλάδι». Στο κέντρο της σφραγίδας έγραψαν: «Μιμνήσκομαι Νόστου». Είχαν περάσει κιόλας δύο χρόνια από την έξοδό τους από το Αϊβαλί κι είχε ήδη υπογραφεί η Σύμβαση της Ανταλλαγής, αλλά εκείνοι δεν απελπίζονταν. Κι όταν η οργάνωση έλαβε, τον Μάρτιο του 1932, πρόσκληση από τον Διευθυντή του μονοταξίου σχολείου του χωριού Κώμη για να παρακολουθήσει τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου, το συμβούλιό της ευχαριστώντας τον, απάντησε: «Η κοινότης Κυδωνιών, Μοσχονησίων και πέριξ σας ευχαριστεί δια τας φροντίδας και τους κόπους σας και εγγράφουσα και υμάς μεταξύ των ακραιφνών αυτής εν τη ξένη φίλων παρακαλεί μη παύσητε ποτέ παρέχοντες προστασίαν εις τους πρόσφυγάς της».Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά την Καταστροφή και ακόμη το συλλογικό όργανο των Αϊβαλιωτών θεωρούσε την Ελλάδα «ξενιτιά». Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψουν ότι δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ πια το Αϊβαλί και ότι δεν θα επαναλαμβανόταν η ιστορία της επιστροφής τους, όπως τις προηγούμενες φορές, το 1821 και το 1917.

«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι δεν θα γυρίζαμε στα δικά μας. Όπως και οι παππούδες μας. Άντε, λέγαμε, κι αυτός είναι ο τελευταίος μήνας και κάναμε κουράγιο. Βγαίναμε στις ρούγες, μας πετροβολούσαν και μας έδερναν και πουλούσαμε τις προίκες των κοριτσιών μας για ένα κομμάτι ψωμί κι ύστερα λέγαμε: Σαν πάμε εκεί σ’ ένα χρόνο βάνω κρεβατή  -που πάει να πει αργαλειός- και τα ξαναφτιάχνω όλα. Έτσι λέγαμε να παρηγορηθούμε».

Άννα Παναγιωταρέα, Όταν οι Αστοί έγιναν πρόσφυγες, σ. 154

 

(Μον.30 )

 

 

 

 

 


 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

(σελ.89-98)

 

Βαθμός:……………………………………….

 

Ονοματεπώνυμο :……………………………..

 

 

1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι.

 

1. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ελ. Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 1911

2. Στις εκλογές του Μαρτίου του 1912 το κόμμα του Βενιζέλου έλαβε 146 βουλευτές

3.  Το ραλλικό κόμμα επεδίωκε τον εκσυγχρονισμό

4. Το Εθνικό κόμμα του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη δε διέφερε από το ραλλικό κόμμα

5. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του Λαϊκού Κόμματος ήταν η αναμόρφωση του

πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης

 (ΜΟΝ.15)

 

 

 

 

 

2.Το κόμμα του Θεοτόκη

(ΜΟΝ. 30)

 

 

 

 

 

3.Βασικές θέσεις του προγράμματος του Σ.Ε.Κ.Ε.

 

ΜΟΝ. 30)

 

5.jpg

 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 


ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

(σελ.89-98)

 

Βαθμός:……………………………………….

 

Ονοματεπώνυμο :……………………………..

 

 

1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι.

 

1. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ελ. Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 1910

2. Στις εκλογές του Μαρτίου του 1912 το κόμμα του Βενιζέλου έλαβε 146 βουλευτές

3. Το 1912 ιδρύθηκε Λέσχη φιλελευθέρων στην Αθήνα

4. Το ραλλικό κόμμα επεδίωκε τον εκσυγχρονισμό

5. Το Εθνικό κομιτάτο του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη δε διέφερε από το ραλλικό κόμμα

6. Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη υποστήριζε την αύξηση των εξοπλισμών και ζητούσε

φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εισοδηματίες.

7. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του Λαϊκού Κόμματος ήταν η αναμόρφωση του

πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης

8. Το Λαϊκό Κόμμα μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) το 1924.

9. Ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές του Νοεμβρίου 1920 από τη φιλοβασιλική αντιπολίτευση.

10. Ο Ίωνας Δραγούμης δολοφονήθηκε το 1920

(ΜΟΝ. 30)

 

2.Ποιοι πήραν μέρος στις εκλογές της 8ης Αυγούστου του 1910 και ποιο ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα;

 

(ΜΟΝ. 30)

 

 

1.jpg

 


 

 

 

«Γελοιογραφία για τις εκλογές της 31 Μαΐου 1915»

(Το πρόσωπο που απεικονίζεται στα αριστερά της γελοιογραφίας είναι ο Δημήτριος Γούναρης, αρχηγός του αντιβενιζελικού κόμματος και υπέρμαχος της πολιτικής του βασιλιά Κωνσταντίνου,  ενώ δεξιά  απεικονίζεται ο Ελ. Βενιζέλος)

 Δεξιά και αριστερά του ψηφοφόρου δηλαδή εμφανίζονται να κρατούν την κάλπη οι γελοιογραφικές φιγούρες των δύο κυρίαρχων πολιτικών αντιπάλων της εποχής, οι οποίοι  προσπαθούν να τον παρακινήσουν να ρίξει το σφαιρίδιο προς τη μεριά τους.

Ο καλλιτέχνης σχολιάζει το πολιτικό κλίμα των ημερών και κατορθώνει εύστοχα να μεταδώσει το κυρίαρχο πολιτικό κλίμα της εποχής, ότι δηλαδή αυτές οι εκλογές του 1915 αποτελούν ένα δημοψήφισμα του ελληνικού λαού για την υιοθέτηση της μίας ή της άλλης θέσης σχετικά με την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ελλάδα

 

 

Μελετώντας το  οπτικό παράθεμα να επισημάνετε τα αίτια της σύγκρουσης ανάμεσα στον Ελ. Βενιζέλο και το βασιλιά Κωνσταντίνο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

.

(ΜΟΝ. 40)

 

 

 

 


Θεσσαλονίκη

Αν και το blog αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης δεν μπορώ να μην εκφράσω τον …πόνο μου!

Είναι απαράδεκτο να μη διδασκόμαστε την τοπική ιστορία. Πριν μελετήσει κανείς τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τα συμβάντα στους διάφορους τομείς που σημάδεψαν την εθνική ή την παγκόσμια ιστορία είναι απαραίτητο να γνωρίζει τι συνέβη στην πόλη, το χωριό ή την περιοχή που ζει , που μεγαλώνει και εργάζεται. Μόνον όταν έχει τη γνώση όλων αυτών που διαμόρφωσαν την πραγματικότητα που βιώνει μπορεί να κατανοεί τις πραγματικές διαστάσεις των ιστορικών συμβάντων ή και τον αντίκτυπο των σύγχρονων γεγονότων.

Δεν ζητώ όμως την εισαγωγή στο αναλυτικό πρόγραμμα ενός ακόμη μαθήματος ιστορίας. Φτάνει η παπαγαλία γεγονότων , χρονολογιών και άλλων περιττών στοιχείων που όλοι ξεχνάμε σα δρασκελίσουμε το κατώφλι του σχολείου . Ζητώ να βάλουμε το αυτί μας και ν’ αφουγκραστούμε την ανάσα του τόπου μας. Να βάλουμε το χέρι μας και να ψηλαφίσουμε τις κόχες του -κι αυτές που μας κάνουν να είμαστε περήφανοι αλλά και τις άλλες που μας γεμίζουν με θλίψη και ντροπή-. Να αναπνεύσουμε τον αέρα του, να νιώσουμε τις μυρουδιές του και μετά να πάρουμε τον τορό και νάρθουμε στις μέρες μας. Έτσι μόνοι μας θ’ ανακαλύψουμε το βάρος εννοιών όπως “σεβασμός των μνημείων και της παράδοσης”, “πολιτιστικό περιβάλλον”, “πατρίδα” αλλά και “προσφυγιά”, “μετανάστης”, “ειρήνη”, “δημοκρατία”.

Γιατί η τοπική ιστορία  να είναι έξω από τα σχολεία μας;

Μου έστειλαν φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης και τις αναρτώ σα βήμα προσέγγισης της ιστορίας της πόλης. Αν κάποιος φίλος διαθέτει παρόμοιο ή αλλο υλικό από άλλες πόλεις ή περιοχές θα με ενδιέφερε πολύ να το στείλει στη διεύθυνση του blog

Ευχαριστώ θερμά τη μαθήτριά μου τη Χριστίνα που μου έφερε ένθετο της εφημερίδας Μακεδονία (16 Ιανουαρίου 2005 ) με φωτογραφίες της πόλης από το 1896

Η πόλη της Θεσσαλονίκης λοιπόν και οι κάτοικοί της τη χρονιά των Ολυμπιακών αγώνων