Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 το τμήμα της ειδικότητας: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Γ’ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία Netscope Solutions.

Εκεί, μετά από την επίδειξη της συγκόλλησης οπτικών ινών με τη μέθοδο της σύντηξης (Fusion Splicing) από τον κ. Μουστάκη Βασίλειο, οι σπουδαστές του ΙΕΚ πραγματοποίησαν, και αυτοί, τέτοιου είδους συγκολλήσεις.

Κατόπιν ακολούθησε επίδειξη ελέγχου οπτικών ινών με τη μέθοδο της Οπτικής Ανακλασιμετρίας (OTDR). Βλέπετε σχετικό video σχετικά με τη μέθοδο αυτή.

Το σχετικό video της επίσκεψης βρίσκεται σ’ αυτόν τον σύνδεσμο. Το video έχει υποστεί μια στοιχειώδη επεξεργασία με το Movie Maker. Για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχουν διαθέσιμα τα αρχεία της videocamera.

Σ΄ αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε μια σχετική παρουσίαση από την εταιρεία Netscope Solutions.

Ευχαριστούμε την εταιρεία Netscope Solutions και ιδιαίτερα τον κ. Μουστάκη Βασίλη για την ενημέρωση και για τη δυνατότητα εξάσκησης των σπουδαστών του ΙΕΚ.