Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Netscope Solutions

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 το τμήμα της ειδικότητας: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Γ’ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία Netscope Solutions.