Σταθερός ο κότσιφας της γειτονιάς κάθε πρωί μας ξυπνάει με το μελωδικό τραγούδι του! Στις 5 κάθε πρωί! Πόσο τυχεροί είμαστε να συμμετέχουμε σε αυτή την υπέροχη συνήθεια των πουλιών […]

Η ιστορία της ειδικής αγωγής παγκόσμια και κατά προέκταση και στη Χώρα μας καταδεικνύει πως η εξελικτική της πορεία οδεύει προς μια περισσότερο ενιαία εκπαίδευση. Η κατεύθυνση της ενταξιακής προοπτικής […]

Το αηδόνι του χειμώνα

Ο κοκκινολαίμης είναι στρουθιόμορφο πτηνό της οικογενείας των Μυιοθηριδών, που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Erithacus rubecula και περιλαμβάνει 9 υποείδη.[3][4] Στην Ελλάδα απαντά το υποείδος Erithacus rubecula rubecula (Linnaeus, 1758).[3] Ο κοκκινολαίμης, από τα χαρακτηριστικότερα ωδικά πτηνά της ελληνικής και ευρωπαϊκής ορνιθοπανίδας, αποτελεί […]