Ταξίδι στην Ευρώπη!

Σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια; Αν αυτή την εποχή μας είναι δύσκολο να ταξιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο ας ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας και με τη βοήθεια του διαδικτύου. Το παρακάτω project αποτελείται από πολλές ενότητες που θα μας εξοικειώσουν με τον κειμενογράφο, το google earth, το λογισμικό παρουσιάσεων,  και την αναζήτηση πληροφοριών

 » Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου

Ακολουθώντας το υποδειγματικό μάθημα

«Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)»

της Ψηφιακή ς πλατφόρμας Αίσωπος.

Φύλλα Εργασίας

1. Το ποταμάκι_Βάζω τόνους

2. Το στριμμένο το σκουλήκι

3. Το ποταμάκι συμπληρώνω

4. Το ποταμάκι βάζω εικόνες

Εικόνες

Ποιος είμαι (Εργασία για τη Β’ τάξη του Δημοτικού)

Τα παιδιά πρέπει να γράψουν για τον εαυτό τους. Μια πρώτη γνωριμία με τον καθηγητή τους και τους συμμαθητές τους.

ΒΗΜΑΤΑ:

 1. Ανοίγουν το αρχείο στο πρόγραμμα Microsoft Word. (Αυτό γίνεται με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού)
 2. Αρχίζουν να συμπληρώνουν τον πίνακα.
 3. Αποθηκεύουν το αρχείο στο φάκελό τους.

ΠΟΙΟΣ_ΕΙΜΑΙ_Β_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Δημιουργία animation

 1. Μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.abcya.com/animate.htm
 2. Πατήστε go
 3. Εισάγετε τα αντικείμενα (images) της επιλογής σας, είτε από τα έτοιμα ή δημιουργήστε τα μόνοι σας.
 4. Επιλέξτε ένα φόντο (background) της επιλογής σας
 5. Αντιγράψτε το πλαίσιο (copy frame)
 6. Μετακινήστε ή αλλάξτε λίγο τα αντικείμενα σε σχέση με τα προηγούμενα πλαίσια
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 μέχρι να

   » Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

 Σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια; Αν αυτή την εποχή μας είναι δύσκολο να ταξιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο ας ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας και με τη βοήθεια του διαδικτύου. Το παρακάτω project αποτελείται από πολλές ενότητες που θα μας εξοικειώσουν με τον κειμενογράφο, το google earth, το λογισμικό παρουσιάσεων,  και την αναζήτηση

 » Διαβάστε περισσότερα

5η Επιμορφωτική συνάντηση

Δραστηριότητα 1
Να δημιουργήσετε ένα online ερωτηματολόγιο με τη χρήση των Φορμών Google. Μπο-
ρείτε να αναζητήσετε οδηγίες στο Διαδίκτυο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα online ερωτηματολόγιο με τη χρήση των Φορμών Google.

https://docs.google.com/forms/d/1TwU9q6gLnOVPtkQF9anddTx—B2Fk3oM2fdWTEWSLc/edit