Αποθηκευτικά μέσα

Η παρακάτω παρουσίαση περιέχει συνοπτικά τα ονόματα των βασικών μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Σε συνδυασμό με το εικονικό μουσείο πληροφορικής μπορούμε να φτιάξουμε μια σελίδα με πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά τα αποθηκευτικά μέσα.

Αποθηκευτικά μέσα