30 Νοέμβριος 2018

Γλώσσα: Αντιγραφή, ορθογραφία και 3 προτάσεις με τις λέξεις της πρώτης γραμμής στη σελίδα 87. Προετοιμασία την άσκηση 1 σελίδα 53 στο τετράδιο εργασιών . Μαθηματικά επανάληψη όλη την προπαίδεια και τις διαιρέσεις με επαλήθευση . Υπενθυμίζω το τεστ της Ιστορίας για τη Δευτέρα . Παρακαλώ κάθε παιδί να φέρει από 2 ή 3 στολίδια […]

29 Νοέμβριος 2018

Γλώσσα : Να κλίνεις στο τετράδιο της αντιγραφής τα ουσιαστικά Το σήμα και το Ατύχημα και στο φυλλάδιο τα ρήματα σκαλίζω και κυκλοφορώ . Μελέτη : Ανάγνωση τη σελίδα 38. *θα τα εξηγήσουμε στην τάξη στο επόμενο μάθημα. Τη Δευτέρα θα γράψουμε διαγώνισμα στην Ιστορία . Στα μαθηματικά θα γράψουμε μια άλλη μέρα και όχι […]

28 Νοέμβριος 2018

Μαθηματικά : Αύριο θα γράψουμε τεστ (μικρή γραπτή εξέταση) στην προπαίδεια και τις διαιρέσεις ως το 5 και τη Δευτέρα για όλη την προπαίδεια . Ιστορία : Την Δευτέρα διαγώνισμα στην ενότητα 2 σελίδες 17 ως 45.

27 Νοέμβριος 2018

Γλώσσα: Ορθογραφία, αντιγραφή και ανάγνωση σελίδα 83. Στο τετράδιο εργασιών τη σελίδα 51. Μαθηματικά : ασκήσεις στο πρόχειρο .

26 Νοέμβριος 2018

Γλώσσα ανάγνωση σελίδα 79 και ορθογραφία, αντιγραφή  σελίδα 82. Τετράδιο εργασιών σελίδες 49 και 50. Μαθηματικά : τετράδιο εργασιών σελίδα 35 . Ιστορία σελίδα 45

22 Νοέμβριος 2018

Γλώσσα :ορθογραφία, αντιγραφή, ανάγνωση σελίδα 74 75 τις ασκήσεις 2,4,6 στη σελίδα 77 και 78. Μαθηματικά: τετράδιο εργασιών σελίδα 30-31 ασκήσεις 1, 2, 3, 5.

21 Νοέμβριος 2018

Μαθηματικά ασκήσει στο τετράδιο . Ιστορία το μάθημα 14.

20 Νοέμβριος 2018

Ανθολόγιο τη σελίδα 10 και  11.   αντιγραφή ορθογραφία ανάγνωση Να σκεφτείς και να γράψεις έναν μύθο, στο τετράδιο αντιγραφής, για το πώς απόκτησε το χρώμα του ένα λαχανικό ή φρούτο. 5 ως 10 γραμμές . Μαθηματικά : ασκήσεις στο πρόχειρο .

19 Νοέμβριος 2018

Γλώσσα, Αντιγραφή , Ορθογραφία και 3 προτάσεις με τις λέξεις της σελίδας 71. 1 φυλλάδιο  στη γλώσσα και στα μαθηματικά την άσκηση 1 και 2 στο φυλλάδιο . Ιστορία το κεφ 13.

15 Νοέμβριος 2018

Γλώσσα ανάγνωση και ορθογραφία αντιγραφή σελ 55. Τετράδιο εργασιών σελίδες 45 και 46 . Μαθηματικά τετράδιο εργασιών σελίδα 28 ασκήσεις 1,3,4,5.

Σύνδεσμοι

Διαχείριση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων