Αρχεία για ‘KDE-Edu’


KDE-Edu

Το έργο KDE-Edu project ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2001. Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη Ελεύθερου Εκπαιδευτικού Λογισμικού (με GPL άδεια χρήσης) στο περιβάλλον του KDE. Το λογισμικό αυτό προορίζεται κυρίως για σχολεία, μαθητές και για γονείς στο σπίτι καθώς και για ενήλικους που επιθυμούν να επεκτείνουν τη γνώση τους.

Δημιουργήθηκε μια νέα ενότητα KDE, η kdeedu. Οι εφαρμογές στην ενότητα αυτή είναι πλήρως συμβατές με το KDE (χρήση των KMainWindow, XML GUI, …) και περιλαμβάνουν ένα πλήρες εγχειρίδιο τεκμηρίωσης σε τύπο docbook. Έτσι, όλες οι διεπαφές της εφαρμογής και η τεκμηρίωση μεταφράστηκαν σε περισσότερες από 65 γλώσσες, από τις l10n ομάδες του KDE.

Η ενότητα kdeedu εντάχθηκε στην επίσημη έκδοση KDE 3.0 .

Όλες οι εφαρμογές

BlinkenBlinken Παιχνίδι ενίσχυσης μνήμης

CantorCantor Περιβάλλον KDE στο Mathematical Software

KAlgebraKAlgebra Υπολογισμός διαγραμμάτων

KalziumKalzium Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων

KanagramKanagram Παιχνίδι ταξινόμησης γραμμάτων

KBruchKBruch Εξάσκηση στα κλάσματα

KGeographyKGeography Παιδαγωγός Γεωγραφίας

KHangManKHangMan Παιχνίδι Hangman

KigKig Διαδραστική Γεωμετρία

KitenKiten Εργαλείο παραπομπής/μελέτης της Ιαπωνικής γλώσσας

KLettresKLettres Μάθετε το Αλφάβητο

KmPlotKmPlot Σχεδιαστής μαθηματικών συναρτήσεων

KStarsKStars Πλανητάριο γραφείου

KTouchKTouch Παιδαγωγός πληκτρολόγησης αφής

KTurtleKTurtle Εκπαιδευτικό Προγραμματιστικό Περιβάλλον

KWordQuizKWordQuiz Παιδαγωγός Flash Card

MarbleMarble Υδρόγειος γραφείου

ParleyParley Παιδαγωγός λεξιλογίου

RocsRocs Rocs Θεωρία γράφων

StepStep Διαδραστικός προσομοιωτής του φυσικού κόσμου


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων