Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ KA1 2019 Erasmus+

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έκδοση 1.4

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Erasmus+ 2014-2020 | Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και ...

Ο οδηγός υλοποίησης σχεδίων αποτελεί εργαλείο για οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί εμπεριστατωμένα σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα για τη Βασική Δράση 1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το παρόν έγγραφο απευθύνεται κυρίως σε όσους ενδιαφέρονται να αποτελέσουν:

  •  συμμετέχοντες οργανισμούς: δηλαδή οργανισμούς και φορείς που διοργανώνουν δραστηριότητες υποστηριζόμενες από το πρόγραμμα
  • συμμετέχοντες: δηλαδή ιδιώτες (σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, μαθητές, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, ή καθηγητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, και επαγγελματίες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κ.λπ.), οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩΛήψη αρχείου

Δημοσιεύτηκε ο οδηγός Erasmus+: 1.8 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2014

erasmus;ogo

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση το 2014 μέσω του Erasmus+, του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, μπορούν να αρχίσουν να ετοιμάζουν τις αιτήσεις τους για επιχορήγηση από σήμερα. Ο οδηγός του νέου προγράμματος Erasmus+, που παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης, διατίθεται εδώ. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις διαδικτυακά από το τέλος Ιανουαρίου. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για υποτροφία· θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το πανεπιστήμιο, τη σχολή τους ή άλλον οργανισμό, που υποβάλλει την αίτηση.

Η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

ΝΕΟ!!! Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

pdficon_large Οδηγός υλοποίσης

Erasmus +

Επενδύοντας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στη νέα γενιά της Ευρώπης

erasmuslogo_main

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό, ειδικά το μαζικό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.