Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.

Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ για το 2022, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022. Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, το Erasmus+ θα συνεχίσει να παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και ανταλλαγές προσωπικού και έργα διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Εκτός από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε τα εξής: «Η δρομολόγηση των νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Erasmus+ για το 2022 έχει ιδιαίτερη απήχηση. Το 2022 θα σηματοδοτήσει την 35η επέτειο του προγράμματος, αλλά και θα είναι και το έτος που αφιερώνεται στη νεολαία. Το Erasmus είναι μια αξέχαστη εμπειρία εδώ και πολλά χρόνια· ας γίνει ακόμα πιο αξέχαστη το 2022! Με αυτό το νέο έτος Erasmus, ελπίζουμε ότι θα κάνουμε την εμπειρία πιο συμπεριληπτική και ευρύτερης εμβέλειας, ώστε οι νέοι και οι νέες να συνεχίσουν μαθαίνουν και να ταξιδεύουν μετά από πολλούς δύσκολους μήνες.»

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Το επόμενο έτος Erasmus+ θα γιορτάσει 35 χρόνια επιτυχούς παροχής ευκαιριών για σπουδές, μάθηση και εμπειρία κατάρτισης στο εξωτερικό. Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι πρόκειται για εμπειρία που τους άλλαξε τη ζωή, που σημάδεψε την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία και που τους άφησε ανεξίτηλες αναμνήσεις σχετικά με το τι σημαίνει να ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από όλα όσα έχει να προσφέρει το Erasmus+. Το 2022 θα γιορτάσουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, και το Erasmus+ θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.»

Το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τους νέους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το οποίο ανακοινώθηκε κατά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι βασικές δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας θα ενισχυθούν και το 2022.

Οι κυριότερες καινοτομίες που εισήχθησαν στις σημερινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

 • Μελλοντοστρεφή έργα: Νέα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πράσινη μετάβαση. Αυτά τα φιλόδοξα έργα θα επωφεληθούν από μεγαλύτερο προϋπολογισμό και θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία έτη. Σκοπός τους είναι η συμμετοχή συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ο γενικός στόχος είναι η επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων που μπορούν να επηρεάσουν την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
 • Περισσότερες ανταλλαγές με τρίτες χώρες: Χάρη στα κονδύλια από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, τρίτες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε στοχοθετημένα έργα και ανταλλαγές, ιδίως στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και του αθλητισμού.
 • DiscoverEU πιο ανοιχτό σε όλους: Το DiscoverEU προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 ετών τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο γύροι αιτήσεων για τη διανομή δωρεάν ταξιδιωτικών καρτών. Από το 2022 θα πραγματοποιούνται ειδικοί γύροι αιτήσεων για οργανώσεις, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο DiscoverEU ακόμη περισσότεροι νέοι που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Αυτοί θα επωφεληθούν από πιο στοχευμένη στήριξη και χρηματοδότηση.
 • Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στα σχολεία: Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προώθησης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι δράσεις Jean Monnet για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ΕΕ θα εφαρμοστούν σε σχολεία και μαθητές όλων των ηλικιών, τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση, με διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης.
 • Απλούστερη χρηματοδότηση των έργων συνεργασίας: Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους έργων σε συμπράξεις συνεργασίας να υποβάλουν αίτηση για κατ’ αποκοπή ποσό με σκοπό την υλοποίηση των έργων τους. Αυτό μειώνει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο κατά την υποβολή αίτησης, τη διαχείριση του έργου, καθώς και για τα καθήκοντα υποβολής εκθέσεων.

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στα έγγραφα που δημοσιεύονται στον ειδικό ιστότοπο.

Ιστορικό

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το Erasmus+ από το 2021 έως το 2027 ανέρχεται σε 26,2 δισ. ευρώ, και συμπληρώνεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Τα έργα κινητικότητας και συνεργασίας του Erasmus+ στηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ενώ παράλληλα προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο. Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, συμβάλλουν επίσης στην ανθεκτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ένταξη παραμένει βασική αρχή του προγράμματος, για την παροχή σε περισσότερα άτομα δυνατοτήτων μάθησης και συμμετοχής σε διεθνή έργα, αλλά και για την προσέγγιση αυξανόμενου αριθμού ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2022 για την υλοποίηση του Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2022

Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ 2022

Διαγωνισμός Βίντεο #MySocialRights

Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ ανακοίνωσε διαγωνισμό Βίντεο #MySocialRights που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Ο διαγωνισμός στοχεύει στο να κινητοποιήσει τους νέους πολίτες που ζουν στην ΕΕ γύρω από την αντίληψή τους, τις ιδέες και προσδοκίες για το μέλλον της Ευρώπης, κυρίως για το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης και για το τι σημαίνει γι’ αυτούς.
Τα βίντεο, θα πρέπει να προβάλλουν τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΕ μέσα από την οπτική των νέων. Κάθε βίντεο θα πρέπει να απεικονίζει τι είναι σημαντικό γι’ αυτούς απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:
– Τι είναι κοινωνικά δικαιώματα;
– Ποια είναι η κατάσταση στην ΕΕ σχετικά με αυτά τα δικαιώματα;
– Τι σημαίνει κοινωνική Ευρώπη;
– Ζητάτε μια πιο Κοινωνική Ευρώπη;
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αποκλειστικά μέσω του Facebook από 08/11/2021 μέχρι 05/12/2021 στις 12 το βράδυ.
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό θα βρείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
https://empedu.gov.gr/diagonismos-vinteo-mysocialrights/

Πηγή – περισσότερα: https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3773-diagonismos-vinteo-mysocialrights

Η Επιτροπή καθιστά το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πλαίσιο για την ενίσχυση της ένταξης και της πολυμορφίας του προγράμματος Erasmus+ και του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027. Με τα μέτρα αυτά υλοποιείται η δέσμευση της προέδρου της Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν, για ουσιαστική ενίσχυση και των δύο προγραμμάτων, όχι μόνο επειδή παρέχουν σε πολύ περισσότερα άτομα δυνατότητες μάθησης ή προσφοράς εθελοντικής εργασίας σε άλλη χώρα, αλλά ιδίως επειδή απευθύνονται σε αυξανόμενο αριθμό ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Με το πλαίσιο μέτρων ένταξης που εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή δίνει ισχυρή ώθηση στην ενίσχυση της ισότητας και της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και ανταποκρίνεται στη δέσμευση της πρώτης αρχής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση.

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους και τις νέες της Ευρώπης. Η ένταξη και η πολυμορφία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού του οράματος. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα της ΕΕ δεν αποκλείουν κανέναν. Τα μέλη της γενιάς Erasmus έχουν γίνει οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ευρώπης, μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους, η οποία ξεκινά με τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα».

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Όλοι πρέπει να επωφελούνται από τα προγράμματα της ΕΕ, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, τη σωματική και ψυχική κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδώσουμε στο νέο Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μεγαλύτερη συμπεριληπτικότητα και πολυμορφία. Θα παράσχουμε περισσότερη χρηματοδότηση για να συνδράμουμε όσους χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και για να προσεγγίσουμε εκείνους που δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα ή διστάζουν. Όλοι πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από τις ίδιες ευκαιρίες και να μπορούν επίσης να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία. Αυτή είναι η αξία της αλληλεγγύης στην οποία βασίζεται το ευρωπαϊκό εγχείρημα».

Τα μέτρα για το πρόγραμμα Erasmus+ και το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης περιλαμβάνουν:

 • Ειδική χρηματοδοτική στήριξη: τα δύο προγράμματα θα παρέχουν αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων δαπανών ή αναγκών. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην άρση των εμποδίων που αποτρέπουν την επί ίσοις όροις συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καλεί επίσης τους εθνικούς οργανισμούς και φορείς που υλοποιούν τα προγράμματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να χρησιμοποιήσουν άλλα υφιστάμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια ως συμπλήρωμα της παρεχόμενης χρηματοδοτικής στήριξης.
 • Εξατομικευμένη στήριξη των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του έργου: οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από πλήθος ευκαιριών (π.χ. γλωσσική υποστήριξη, προπαρασκευαστικές επισκέψεις, ενισχυμένη καθοδήγηση από μέντορα) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκπόνηση του έργου ή της εμπειρίας κινητικότητάς τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αξιοποιούν στο έπακρο την εμπειρία τους αυτή.
 • Στήριξη των εμπλεκόμενων οργανώσεων: τα προγράμματα θα παρέχουν πρόσθετη βοήθεια σε οργανώσεις που συμμετέχουν σε έργα που προωθούν την ένταξη. Η εν λόγω βοήθεια θα περιλαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων, έως και δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης στον τομέα της ένταξης και της πολυμορφίας για το προσωπικό τους.
 • Πιο ευέλικτη προσφορά μάθησης: τα προγράμματα προσφέρουν πλέον ευρύτερο φάσμα ευκαιριών εκπόνησης έργων και κινητικότητας διαφορετικής διάρκειας και μορφής (εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να βρουν αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.
 • Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής: τα προγράμματα περιλαμβάνουν μηχανισμούς ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε ποιοτικά έργα στα οποία συμμετέχουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και τα οποία προωθούν την ένταξη και την πολυμορφία.
 • Μεγαλύτερη σαφήνεια στην ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων: όσον αφορά την ενημέρωση για τα προγράμματα, η Επιτροπή, οι εθνικοί οργανισμοί και όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο θα μεριμνούν ώστε να παρέχονται έγγραφα και υλικό πιο φιλικά προς τον χρήστη, προσβάσιμα και πολύγλωσσα. Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων ώστε να έχει καλύτερη εποπτεία της προόδου των προσπαθειών ένταξης.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Για την καλύτερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα εντός των εθνικών πλαισίων, οι εθνικοί οργανισμοί θα αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια δράσης για την ένταξη, με βάση το εν λόγω γενικό πλαίσιο μέτρων ένταξης. Για να διευκολυνθεί το έργο αυτό και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, οι εθνικοί οργανισμοί έχουν ήδη συστήσει δίκτυο με υπεύθυνους για την ένταξη και την πολυμορφία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων που θεσπίστηκαν σήμερα, η Επιτροπή παραμένει επίσης σε επαφή με όλους τους βασικούς παράγοντες, από τους εθνικούς οργανισμούς έως τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης και της πολυμορφίας, τους εμπειρογνώμονες, τους επαγγελματίες και τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Ιστορικό

Από το 1987 που λειτούργησε για πρώτη φορά, το πρόγραμμα Erasmus και τα προγράμματα που το διαδέχτηκαν έχουν δώσει σε 10 εκατομμύρια άτομα την ευκαιρία να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να προσφέρουν εθελοντική εργασία ή να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα στο εξωτερικό. Το 2014 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο ενσωμάτωσε όλες τις πρωτοβουλίες των πεδίων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού σ’ ένα ενιαίο πλαίσιο της ΕΕ. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027 ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 με αυξημένο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 28 δισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, λειτουργεί ως αυτοτελές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2018. Με δικό του προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το νέο πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες σε περίπου 275.000 νέους και νέες ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους έργων αλληλεγγύης. Από το 2022 το πρόγραμμα θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε νέες και νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων σε ασφαλείς τρίτες χώρες και στηρίζοντας τις δραστηριότητες βοήθειας της ΕΕ εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων ένταξης για το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Erasmus+ 2021 -2027

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΔΗΓΟ ERASMUS ΕΚΔΟΣΗ 3.0

 Λήψη αρχείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΔΕΔΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών: Πρόκληση και Καινοτομία στην εκπαίδευση» η οποία συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Erasmus Days 2021

ERASMUSDAYS_LOGO_2021_RGB.jpg

#ErasmusDays2021

Την 1η Ιουνίου 2021 ανακοινώθηκε η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πανευρωπαϊκή Δράση «Ημέρες Erasmus 2021», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου 2021.
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης/ΙΚΥ υποστηρίζει και φέτος τους Ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον εορτασμό. Στόχος της Εθνικής Μονάδας αποτελεί η ανάδειξη των ελληνικών φορέων και η αποτύπωση των δραστηριοτήτων εορτασμού των ημερών Erasmus που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού.
Η διοργάνωση «Ημέρες Erasmus 2021» παρέχει μία διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορούν να προβληθούν τα αποτέλεσμα των σχεδίων Erasmus+, είτε αυτά προέκυψαν από σχέδια Κινητικότητας (ΚΑ1), είτε στο πλαίσιο συμπράξεων μεταξύ φορέων από όλη την Ευρώπη (ΚΑ2).

Μπορείτε να καταγράψετε και εσείς τις διαδικτυακές εκδηλώσεις ή μεικτού τύπου δραστηριότητές σας (διά ζώσης και διαδικτυακές) που προγραμματίζετε για τον εορτασμό των «Ημερών Erasmus 2021» στην πλατφόρμα: www.erasmusdays.eu. Ζητούμενο είναι να καταγραφούν οι εμπειρίες των δικαιούχων του Προγράμματος Erasmus+, να διοργανωθούν διαδικτυακές ή /και δια ζώσης εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις εμπνευσμένες από το Erasmus+, διαδικτυακοί διάλογοι, καθώς και να προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό όπως σύντομα βίντεο με μαρτυρίες εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευομένων, καθώς και ωφελούμενων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικές θεματικές είναι οι εξής: Εrasmus Alumni, ο θεσμός της Μαθητείας, Πολιτισμός & Πολιτιστική Κληρονομιά, Οικολογία/βιωσιμότητα, Οικονομία, Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή, κ.α.

Μπορείτε να ανατρέξετε ως πηγή έμπνευσης στον εορτασμό των Ημερών Erasmus 2020, στον οποίο η Ελλάδα συμμετείχε με 165 εκδηλώσεις σε σχολεία, Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς – δικαιούχους του Προγράμματος, από τον Έβρο έως την Κρήτη, εκ των οποίων οι 120 ήταν μεικτού τύπου. Διαδικτυακά σεμινάρια και συναντήσεις, φωτογραφικές εκθέσεις, διαγωνισμοί, παρουσιάσεις με θέμα την οικολογία, την ψηφιακή εκπαίδευση, αλλά και την συμπερίληψη κατέταξαν πανευρωπαϊκά την Ελλάδα στη δεκάδα των χωρών με τις περισσότερες συμμετοχές και διάδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι «Ημέρες Erasmus 2020» γιορτάστηκαν σε 84 χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. με σκοπό να αναδειχτούν όλα όσα προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ στους πολίτες. Συνολικά, 5.024 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν παγκόσμια κατά το τριήμερο της δράσης, συνδυάζοντας τη φυσική με τη διαδικτυακή παρουσία (μικτού τύπου) λόγω της πανδημίας COVID-19. Εστίαση επίσης δόθηκε και στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων Epale, καθώς φέτος το 2020 γιόρτασε τα πέντε έτη λειτουργίας της.
Για περισσότερες ιδέες αναφορικά με τις δραστηριότητες που μπορείτε να υλοποιήσετε κατά το τριήμερο των εορτασμών των ημερών Erasmus 2021, παρακαλούμε περιηγηθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https://www.erasmusdays.eu/. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε το hashtag #ErasmusDays2021 στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και σε κάθε προβολή των δραστηριοτήτων σας.

Πηγή – περισσότερα: https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3697-erasmus-days-2021

Διαδικτυακή Ημερίδα για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ226/227 2020

Foto.31-05-2021_2.jpg

Tη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα για τη διαχείριση και παρακολούθηση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2 226 και 227 που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων 2020-συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Tα σχέδια 226-ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης αφορούν στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Σχολικής Εκπαίδευσης, ενώ τα σχέδια 227-ανάπτυξη της δημιουργικότητας αφορούν στους τομείς τις Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Σχολικής Εκπαίδευσης. Συνολικά 50 εκπρόσωποι των εγκεκριμένων σχεδίων παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των στελεχών της Εθνικής Μονάδας σχετικά με θέματα διαχείρισης και ποιοτικής υλοποίησης των σχεδίων και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις.

Πηγή – περισσότερα: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3696-diadiktyaki-imerida-gia-ti-diaxeirisi-kai-parakoloythisi-sxedion-stratigikon-symprakseon-ka226-227-2020

Aνακοινώνεται ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Aνακοινώνεται ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

EU flag Erasmus vect POS

 

Aνακοινώνεται ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αριθμ. 28159/Η1, τ. Β’, Αρ.φ.1009, 16-03-2021).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συνεχίζει τη μακρόχρονη πορεία ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, μεταφέροντας το μήνυμα του Προγράμματος «Ανοίγει δρόμους, Αλλάζει ζωές».

Πηγή – περισσότερα: https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3664-anakoinonetai-oti-to-idryma-kratikon-ypotrofion-iky-oristike-os-ethniki-monada-syntonismoy-tou-evropai-kou-progra-mmatos-erasmus

NEO προγράμμα Εrasmus+ για τα έτη 2021-2027.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 φιλοδοξεί να προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, με έμφαση τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και τους μικρότερους οργανισμούς, χωρίς πρότερη εμπειρία στο Πρόγραμμα. Έχει επίσης ως βασική προτεραιότητα να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων και την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα, αλλά και να ενθαρρύνει την ιδιότητα του ενεργού πολίτη μεταξύ των νέων.

Η ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2021 έχει αναρτηθεί εδώ, σηματοδοτώντας τη νέα προγραμματική περίοδο.

Θα ακολουθήσει συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και ενημερωτικές διαδικτυακές εκδηλώσεις για τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του νέου Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες,  παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό του Προγράμματος 2021

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en

Δείτε τις αιτήσειs εδώ: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en

Iran: tablets to support remote education of refugee children during COVID-19

19/03/2021

When COVID-19 forced the schools to closer in Iran, millions of students were left without access to education, especially vulnerable Afghan refugees.

When COVID-19 forced the schools to closer in Iran, millions of students were left without access to education, especially vulnerable Afghan refugees.

Πηγή – περισσότερα: https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/iran-tablets-support-remote-education-refugee-children-during-covid-19_en