ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ eTwinning

cie2013_295cie2013_295Για το eTwinning έχουν γίνει κατά καιρούς ανακοινώσεις σε συνέδρια. Παραθέτουμε μερικές από αυτές και τις διευθύνσεις από τις οποίες μπορούν να ανασυρθούν

– Πρόγραμμα eLearning-Συνεργασίες των σχολείων στην Ευρώπη-Πρόγραμμα eTwinning
Κεραμιδά, Κ., Ψιλλέλης, Δ.
3ο Συνέδριο Σύρου στις ΤΠΕ, 2005
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe931.pdf

– Διαδικτυακές συνεργασίες-Etwinning και ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί-EUN
Πεππές, Α., Λούβρης, Α.
3ο Συνέδριο Σύρου στις ΤΠΕ, 2005
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe932.pdf

Τ.Π.Ε. , Μαθηματικές Ιδέες και Πολιτισμός σ’ ένα έργο etwinning
Δημογέροντα, Α., Σουβατζόγλου, Β.
1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», 2009
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1381.pdf

Χρήση των Τ.Π.Ε. σε διαθεματικές και πολιτιστικές δράσεις σε δημόσιο γυμνάσιο
Χατζηαντωνίου, Π., Χαρδαλούπα, Ι., Σχοινάς, Β., Πλακούδα, Α., Ξανθόπουλος, Ν.
1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», 2009
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1416.pdf

Συνδυαστική χρήση λογισμικών διαχείρισης πολυμέσων σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων (eTwinning)
Χαρδαλούπα, Ι., Χατζηαντωνίου, Π.
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 2010
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1636.pdf

Πολυμεσική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών στα πλαίσια έργου eTwinning
Νικολάου, Α., Πλατής, Δ.
2o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 2011
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1792.pdf

Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: “Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα eTwinning – Creative writing in eTwinning, a hands-on experience”
Πατεράκη, Ε.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 2013
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe2016.pdf

Τεχνική της Παγκόσμιας Προσομοίωσης (Global Simulation) και Δημιουργική Χρήση ΤΠΕ σε Έργο eTwinning
Μπελόγια, Π.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 2013
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe2022.pdf

«Η Μικρασιατική Εκστρατεία». Μια Προσέγγιση των Ιστορικών Γεγονότων με τη Μέθοδο των Έξι Καπέλων της Σκέψης, στο Πλαίσιο ενός eTwinning Project»
Δημητρόπουλος, Χ., Κομνηνού, Ι., Μηλέση, Θ.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 2013
http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe2048.pdf

Δικτυοκεντρική Εκπαίδευση (Web-based Training) Μελέτη περίπτωσης: Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας και η δράση eTwinning
Ι. Κομνηνού, Μ. Τεντζεράκη, Δ. Καρακώστας, K. Ρακαλλίδου
2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – Το σχολείο της διαθεματικότητας και της ευρυζωνικότητας».
8-2

Δημιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια και hδευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα eTwinning για διεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.
Σταμάτιος ΠΑΠΑhΑΚΗΣ, Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
5th International Conference in Open & Distance Learning – ovember 2009, Athens, Greece – PROCEEDIGS
70

Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο
Λ. Πολέμη
5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013(11-13 Οκτωβρίου 2013)
cie2013_295

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση