Η Υπολογιστική Σκέψη στο Σχολείο

Erasmus plus KA201, Exchange of best practices

Title: CompuT «Computational Thinking at school»

Project code: 2019-1-EL01-KA201-062883

Η πρόταση αναφέρεται στην επιστημονική σημασία της υπολογιστικής σκέψης και τον ρόλο της στην εκπαίδευση, με αναφορά στην Β/θμια Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση της Πληροφορικής στη σύγχρονη γενική εκπαίδευση υπαγορεύεται τόσο από παιδαγωγικούς όσο και από κοινωνικοοικονομικούς λόγους, οι οποίοι πηγάζουν από την επίδραση της επιστήμης και της τεχνολογίας των Η/Υ στον σύγχρονο κόσμο. Η σημασία της υπολογιστικής σκέψης έχει τονιστεί από πολλούς μελετητές. Η Πληροφορική θεωρείται πλέον ως το τέταρτο βασικό επιστημονικό πεδίο μαζί με τις Θετικές Επιστήμες, τις Επιστήμες της Ζωής και τις Κοινωνικές Επιστήμες (Rosenbloom, 2004) και η ενσωμάτωση της Υπολογιστικής Σκέψης στην γενική εκπαίδευση αποτελεί επιτακτικό ζήτημα που θα έπρεπε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους φορείς χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η Jannet Wing στο άρθρο της με τίτλο (Computational Thinking) (Wing, 2006) το 2006, εξέφρασε την άποψη ότι η Υπολογιστική Σκέψη είναι θεμελιώδης ικανότητα που θα έπρεπε να αναπτύσσουν όλοι οι εγγράμματοι πολίτες στην υποχρεωτική εκπαίδευση συμπληρωματικά με την ανάγνωση, τη γραφή και τα Μαθηματικά. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέση την ψηφιακή ικανότητα (digital competence) στο σύστημα των βασικών ικανοτήτων για τη δια-βίου μάθηση.

Η παρούσα πρόταση προσεγγίζοντας την αξιοποίηση της Υπολογιστικής Σκέψης στο σχολείο
θέτει τέσσερις στόχους
α) επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην υπολογιστική σκέψη
β) δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και
εφαρμογή στα συμμετέχοντα σχολεία. Αξιολόγηση της εφαρμογής των σεναρίων
γ) παραγωγή ψηφιακού οδηγού
δ) ιστοσελίδα

Κάθε διακρατική συνάντηση αποτελεί ένα σύντομης διάρκειας επιμορφωτικό σεμινάριο με παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο. Η κάθε συνάντηση θα εμβαθύνει σε μία διαφορετική διάσταση της υπολογιστικής σκέψης και θα έχει στόχο την παραγωγή σεναρίων.
Προβλέπονται πέντε διακρατικές συναντήσεις, δύο στην Ελλάδα και μία σε κάθε άλλη συμμετέχουσα χώρα

C1 Πρώτη επιμορφωτική συνάντηση
Η υπολογιστική σκέψη και οι εκπαιδευτικές διαστάσεις της

C2 Δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση
Διαστάσεις υπολογιστικής σκέψης
1. Δημιουργική επίλυση προβλήματος
2. Αλγοριθμική επίλυση προβλήματος

C3 Τρίτη επιμορφωτική συνάντηση
Διαστάσεις υπολογιστικής σκέψης
3.Μεταφορά λύσεων
4. Λογικός συλλογισμός

C4 Τέταρτη επιμορφωτική συνάντηση
Διαστάσεις υπολογιστικής σκέψης
5.Αφαίρεση
6.Γενίκευση
7. Αναπαράσταση και οργάνωση δεδομένων

C5 Πέμπτη επιμορφωτική συνάντηση
Διαστάσεις υπολογιστικής σκέψης
8.Συστημική σκέψη
9.Αξιολόγηση
10. Επίδραση της Πληροφορικής στην κοινωνία

Διαβάστε για την σημασία της Υπολογιστικής Σκέψης στο σχολείο και τους στόχους του σχεδίου  εδώ 

Ευχές για το 2021

Made with Padlet

 

«Ο Μικρός Τυμπανιστής» στις γλώσσες των εταίρων

Made with Padlet

Πρώτη συνάντηση στη Ρόδο

Η πρώτη συνάντηση για το σχέδιο διεξήχθη με επιτυχία στη Ρόδο από 27 έως
και 31 Ιανουαρίου 2020.

Διαβάστε για το πρόγραμμα της επίσκεψης και το περιεχόμενο της συνάντησης εδώ

Εταίροι

Συντονιστής

1.Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Εταίροι 

2. Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

3. Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου

4. 2ο Γενικό Λύκειο Ρόδου Καζούλλειο

5. Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω

6. CEP La Laguna, Ισπανία

7. IES EL SOBRADILLO, Ισπανία

8. Fyllingsdalen videregående skole, Νορβηγία

9. Agrupamento de Escolas de São João da Talha, Πορτογαλία

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταίρο εδώ 

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου

από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

eTwinning project

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων