Αρχική Σελίδα

Η παιδαγωγική προσέγγιση στα μαθηματικά αναδεικνύει τη σημασία της μεθοδολογίας και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας στη διδασκαλία των μαθηματικών. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έχουν διάφοροι μεγάλοι παιδαγωγοί που έχουν επηρεάσει τον τρόπο που διδάσκονται τα μαθηματικά. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση που επηρεάζει τον τρόπο που μαθαίνονται και διδάσκονται τα μαθηματικά.

 Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στο πεδίο των μαθηματικών διδάσκοντας με νέους και καινοτόμους τρόπους. Συστήματα ΤΝ μπορούν να παρέχουν προσαρμοστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητες του μαθητή. Επιπλέον, η ΤΝ μπορεί να παρέχει αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση και εξατομικευμένη υποστήριξη, βοηθώντας έτσι τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθηματικά. Ο συνδυασμός των παιδαγωγικών προσεγγίσεων των μεγάλων παιδαγωγών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές και προσαρμοστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες στον τομέα των μαθηματικών

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ: https://forms.gle/X34Y4gpXnQ5YFGQr8

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση