Άρθρα για Μάρτιος, 2012

Το Εκπαιδευτικό Σενάριο αναφέρεται στην 3η ενότητα της Ιστορίας  (Περσικοί πόλεμοι), κεφάλαια 16 -19. Διάρκεια: 7   διδακτικές ώρες

Το παρόν  Εκπαιδευτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας: Ενότητα 5, Κεφάλαια 31-33. Χρονική Διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες

Η πορεία των σταθμών του Μεγάλου Αλεξάνδρου με ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη (on line εργαλείο web 2.0.).

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με εργαλείo online web 2.0. αναφορικά με την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαγγέλματα χαμένα στη ρωγμή του χρόνου με weebly

Μεταφερθείτε με τη Χρονομηχανή στο παρελθόν, εκεί όπου ο τρόπος ζωής είχε την ομορφιά της απλότητας. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η επαφή των παιδιών με Επαγγέλματα του παρελθόντος. Χρονική διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες