Έργα μαθητών

Δημιουργία με ορθογώνια τρίγωνα- Ε.Δ. βγυμνασίου

Έργα μαθητών με αφορμή την ενότητα Μαθηματικά και Τέχνη 

Δημιουργία με χρήση γεωμετρικών οργάνων- Μ.Μ. α γυμνασίου

Δημιουργία με γεωμετρικά όργανα – Κ.Μ. α γυμνασίου

Αφήστε μια απάντηση