Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι δημόσιο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτό φοιτούν μαθητές ηλικίας 12 έως 25 χρονών με διαγνωσμένες από τα ΚΕΔΔΥ σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η φοίτηση διαρκεί τουλάχιστον 6 χρόνια (τάξεις) , ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο Επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής στις ΣΕΚ Ειδικής Αγωγής, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ. Στην τελευταία τάξη (ΣΤ΄) του ΕΕΕΕΚ θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η ΣΤ΄Τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/ επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του Σχολικού Συνεταιρισμού.

Σκοπός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, ως δεύτερος κύκλος σπουδών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι:

 – η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

η παροχή γνώσεων που θα ωφελήσουν στην ημι-αυτονόμηση των μαθητών στην μελλοντική τους πορεία

– η ενίσχυση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και,

– η προώθηση μιας αξιοπρεπούς συμβίωσης των ατόμων με νοητική υστέρηση με τα άλλα «υγιή» μέλη της κοινωνίας.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων