Ομάδα Εργασίας για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Πληροφορικής Παιδείας

Γενικά

Συγκροτήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Πληροφορικής Παιδείας στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
Δημήτριο Τζήμα (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας)
Παλιανόπουλο Ιωάννη (Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας)
Αθανασιάδη Ιωάννη(Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονία
Γαλάνη Βασίλειο (Δ.Δ.Ε. Γρεβενών)
Χονδρογιάννη Βασίλειο (Δ.Π.Ε. Γρεβενών)
Ευαγγέλου Αθανάσιο (Κ.Π.Ε. Καστοριάς)
Θεμελή Θεόδωρο (Δ.Δ.Ε. Καστοριάς)
Μαμάρα Απόστολο (Δ.Δ.Ε. Καστοριάς)
Ντινολάζο Χρήστο (Δ.Π.Ε. Καστοριάς)
Τζιουμάκη Αθανάσιο (Δ.Δ.Ε. Καστοριάς)
Βασιλειάδου Πολυξένη (Δ.Π.Ε. Κοζάνης)
Γκέκα Νεκτάριο (Δ.Δ.Ε. Κοζάνης)
Λίττα Ιωάννη (Δ.Π.Ε. Κοζάνης)
Τσέπουρα Αλέξιο (Δ.Δ.Ε. Κοζάνης)
Στυλιάδη Κωνσταντίνο (Δ.Δ.Ε. Φλώρινας)
Χατζηιωαννίδη Χρήστο (Δ.Δ.Ε. Φλώρινας)
Επικεφαλής της ομάδας εργασίας ορίζεται ο Δημήτριος Τζήμας, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συνεδριάσεις της ομάδας θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ή/και με τηλεδιάσκεψη.

Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της πληροφορικής παιδείας στις σχολικές μονάδες και τις εκπαιδευτικές δομές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αφήστε μια απάντηση